Skip to content

ERGES MAT

JSON

NIPT: K17614913O
Administrator: Erion Lami
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimeve dhe të projektimeve, ndërtime civile dhe ekonomike, ujësjellës dhe kanalizime, vepra kullimi, ujitje toke e impiante vaditëse, hidraulike, rikonstruksione dhe ndërtime të objekteve të enëve nen presion, hapje shtrim asfaltim e mirëmbajtje të rrugëve, zhvillim dekori në mjedise urbane, projektime të strukturave të zakonshme prej murature tulle guri, betoni, betonarmeje e metalike. Tregtim me shumicë e pakicë import export të mallrave të ndryshme industriale e ushqimore, mallra bujqësore e blegtorale, makineri pajisje pjese këmbimi e ndërrimi, prodhim e tregtim materiale ndërtimi, tregtim karburanti e vajra lubrifikante, hapje dyqane bare bufe e restorante, hoteleri si dhe në fushën e transportit të mallrave e pasagjereve si brenda e jashtë vendit. Pastrimi dhe zhvillimi i pyjeve si dhe sistemimi i sipërfaqeve urbane.
Emërtime të tjera Tregtare: ERGES MAT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.04.1998
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 13 853 000,00
Numri i pjesëve: 13 853
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
BURREL LAGJA DRITA

Telefoni:
682076880

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 538 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 400 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 569 590,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 233 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:43 210 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 19 585 444,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015