Skip to content

INTERLOGISTIC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-20 10:03:14
JSON

NIPT: K21605003M
Administrator: Edmond Hido
Objekti i Veprimtarisë: Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje , magazinoje, ruaje, eksportoje apo tregtoje me shumice dhe pakice mallra te ndryshme, perfshire ato ushqimore, bujqesore e blegtorale, industrial , lende te pare minerare, si dhe te çdo lloj malli tjeter. Te ushtroje veprimtari te Duty Free Shop, ne perputhje me dispozitat ne fuqi. Shoqeria ka gjithashtu te drejte te kete pjesemarrje ne shoqeri te tjera shqiptare si dhe te ndermarre çdo akt financiar, ekonomik apo tregtar te lidhur me objektin kryesor te saj dhe /ose qe gjykohet I nevojshem apo I leverdishem per te. Te paketoje mallra dhe lende te importuara. Te prodhoje , riparoje, importoje , bleje, shese, eksportoje , lere me qera dhe ne pergjithesi te tregtoje ose te merret me çdo lloj pajisjesh , artikujsh, aparaturash, makineri per fabrika, vegla, mallra, sende te çdo lloji te cilat mund te perdoren ose me te cilat mund te merret shoqeria me ndonje nga objektet e saj. Te zoteroje , administroje, te bleje te shese, te kembeje dhe ne pergjithesi te tregtoje dhe/ose te ndermjetesoje ne tregtimin e çdo lloj pasurie te luajtshme ose te paluajtshme ose dhe ne lidhje me te drejtash mbi keto pasuri.Te kryeje konsulence, keshillime financiare apo menaxhimi ne lidhje me çdo lloj 2 pasurie te paluajtshme.Te kryeje çdo biznes , pune apo veprimtari qe lidhet me çdo pasurije te luajtshme apo te paluajtshmene pergjithesi. Te kryeje vete ose se bashku me te tjere operacione konsulence, keshillime financiare , revizionimi, menaxhimi dhe/ose kerkimi. Te ndertoje, menaxhoje konstruktoje , ndryshoje, zmadhoje, riparoje, adaptoje, mobilje çdo dyqan , magazine, zyra etj.Te sherbeje si perfaqesues shitje dhe marketingu, agjent shitjeje per firma vendase dhe te huaja etj. Te angazhohet ne shitje me shumice dhe pakice dhe te hape dyqane, dege dhe/ose zyra po te jete e nevojshme per arritjen e qellimeve te shoqerise etj Te tregtoje pajisje optike ose elektronike si dhe montimin te ketyre pajisjeve.Te shese (tregtoje) me shumice dhe pakice produkte te markes "Vodafon". Te krijoje, zhvilloje e tregtoje programe kompjuterike. Bar - Restorant dhe Hoteleri Turizem. Te kryej shtypshkrime te llojeve te ndryshme. Qiradhenie mjetesh dhe automjetesh te llojeve te ndryshme. Te bleje dhe te shese me pakice dhe shumice produkte letre, kancelarie, tonera, pajisje kompjuterike etj.
Emërtime të tjera Tregtare: INTERLOGISTIC, 1One Stop; INTERAS GROUP,"Trinity Bar","Trinity Hotel","Trinity Kafe"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.03.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Kashar KASHAR TR 3255 K Mercedes Benz Sprinter 208 Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe TR 8430 T Tirane Kashar KASHAR Autostrada TR-DR Km.7,Mercedes Benz TR 1429 L Tirane Kashar KASHAR Wolkswagen CADDY TR 5783 R Tirane Kashar KASHAR Wolkswagen CADDY TR 5784 R Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz me targe TR 1757 L. Tirane TIRANE Mercedes Benz Sprinter 208 me targe TR 6291 L Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz Sprinter 208 me targe TR 4628 K Tirane Kashar KASHAR Wolkswagen CADDY TR 5781 R Tirane Tirane Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz Sprinter 208 me targe TR 7054 I Lezhe Lezhe LEZHE LAGJA "BESELIDHJA" PALLATI 113Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz Sprinter 208 me targe TR 4632 K Vlore Vlore Tirane Kashar KASHAR AA 120 HA, Volksvagen Caddy. Tirane Tirane Mercedes Benz TR 6174 I Tirane Kashar KASHAR Kashar, Makina me Targe TR 1754 L Tirane Kashar KASHAR Volkswagen Caddy TR 6343 S Tirane Kashar KASHAR Mjeti levizes me targe TR 4183R Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz Sprinter 208 me targe TR 3253 K Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz Sprinter 408 Me targe TR 9417 J Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz Sprinter 208 me targe TR 1754 M Tirane Kashar KASHAR Wolkswagen CADDY TR 5782 R Tirane Tirane TIRANE Volkswagen Caddy me targe TR 9344 L
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KASHAR Autostrada Tirane-Durres, Rruga Dytesore Km 9, Godine 3 kateshe

Adresa:
Vlore Himare Spile Spile, Shetitorja ne Spile , Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Kristaq Mema, Nr Pasurie 3/279, Zone Kadastrale 8350 Tirane, Tirane Kashar YZBERISH Komuna Kashar, Lagjja Yzberisht, Rruga 3 Teodor Keko (Unaza e Re), Kompleksi Ales 2, Kati 1 Tirane Tirane TIRANE Rruga Ferid Xhajko, Godine 6 kateshe, Kati i-re (Prane ish Restorant Durresit, ne krah te Tirana Bank) Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durres, km.10. Tirane Kamez BATHORE Bathore, godine 2 kateshe, kati 1-re, pike shitje me pakice (Vodafon), TIRANE Rruga Reshit Çollaku, Pallati Shallvareve Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Hodo Beg, Nr Pasurie 8/275-Nz, Zone Kadastrale 8150 Tirane Tirane TIRANE Rruga Dede Gjo Luli, Pallati Nr.3/1, Bodrum dhe Kati I-re , VLORE Bulevardi Ismail Qemali, Lagjja ''Pavarësia'', Pallati Kushta, Kati 1, Zona Kadastrale 8603, Nr. Pasurisë 29/223 Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Kavajes, Zone Kadastrale Nr.8250, Numer pasurie 2/309, 2/276, Supermarketi "One Stop 3", Kati Nr.1 Tirane Tirane TIRANE Rruga Durresit,Zona Kadestrale 8350,Pallati 240. Tirane Tirane TIRANE Laprake, Rruga Lord Bajron,Zona Kadastrale 8310, TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga e Kosovareve, Zona Kadastrale 8270, godina nr 5 Tirane Tirane TIRANE Trinity, Sheshi Karl Topia, Rruga e Durresit, Zona Kadastrale 8350. Vlore Sarande SARANDE PRANE HOTEL PORTO EDA Fier Fier FIER Lagjja 29 Nentori, Kryqezimi i Gracallise, Objekt 2 katesh, Godina 49, Hyrja 1 dhe 2 Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.7, Rruga e Durresit, Sheshi Karl Topia, Qendra Tregtare Ring Center, Kati 0 Tirane Kashar KASHAR Autostrada TR-DR Km.7, Fier Lushnje LUSHNJE LAGJIA "KONGRESI" Lezhe Lac LAC Rruga Erion Hoxha, Lagja nr 3, Pallati 43, Kati 1 Tirane Kashar YZBERISH Yzberish, Godina e ndertuar nga Dili Konstruksion, Seksioni pare , Kati I-re, Vlore Sarande SARANDE Lagjia nr 3,Kryqezimi Spitalit, Elbasan Elbasan 4 ELBASAN L. LUIGJ GURAKUQI PALL 73 AP 3 Tirane Tirane TIRANE Q.T.U. AUT TIRANE DURRES KM 6 Tirane Tirane TIRANE Godine 3 -kate ndodhur ne Rrugen Karl Gega, Hyrja nr.1, Nr Pasurie 6/74+1-1, zona Kadastrale nr.8340, Durres Durres DURRES Rruga Plazh-Durres, Nr.13, Hyrja 1, Zona Kadastrale 8518, Nr Pasurie 39/170/ND-N4

Telefoni:
04/2202336

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 69 226 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 70 407 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 41 213 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 47 125 969,22
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 35 616 034,38
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 111 903 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 520 456 835,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 152 631 131,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016