Skip to content

ZENIT - 06 Zotëruese e një konçesioni Më shumë

JSON

NIPT: K61731002D
Administrator: Rexhep Tarba
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e ndërtimeve, projektimeve, tregti me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm, import eksport etj. Agjenci për ç 'doganime. Mbarështim i florës së egër dhe kultivimin e bimëve të tipit arror. Ushtrimi i shërbimit përmbarimor. Ndërtim centrale elektrike dhe prodhim e Tregtim i energjisë elektrike. Konsulencë juridike, përfaqësimi ligjor e avokator, ndërmjetësimi dhe hartimi i dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit, përfaqësues ligjor. Organizim dhe kryerje të Shërbimeve, të ndihmës juridike te shtetasve, organizatave apo Kompanive të ndryshme në te gjithë sferat e administratës shtetërore apo private, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë me kërkesën e tyre kundrejt shpërblimit të miratuar prej dy palëve dhe normave ligjore apo nënligjore nga shteti shqiptar. Konceptim informacioni në fushën e drejtësisë, kompjuterizime, shërbime dhe konceptime logjistike. Si dhe çdo veprimtari tjetër që lejon legjislacioni shqiptar dhe ne Shërbim të shoqërisë. Si edhe çdo veprimtari tjetër që i shërben rritjes dhe zhvillimit të kësaj shoqërie në përputhje me legjislacionin shqiptar. Mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25.03.2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 200 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Tiranë Tiranë Rruga "Myrteza Topi", Nd.18, Ap.38

Telefoni:
0692099065

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 053 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 410 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 379 287,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 183 997,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:34 357 198,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 951 445,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015