Skip to content

A G S
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-06 15:47:11
JSON

NIPT: K62121038G
Administrator: Alma Tafani
Objekti i Veprimtarisë: Sherbimi i ushqimit te gatuar dhe shperndarja tek pacientet, menca etj. Realizimi dhe drejtimi i restoranteve bareve pijetoreve, hoteleve kapmingjeve, fshatrave turistike dhe ne pergjithesi i sherbimeve publike. Drejtimin e dhenies se ushqimit te te semureve dhe personelit spitalor. Organizimin e shfaqjeve muzikore, teatrale, kinomatografike etj. Blerje dhe tregtim i paisjeve dhe mallrave qe kane te bejne me sektorin e dhenies se ushqimit. Realizim dhe administrim i sherbimit te lavanderise, pastrimit kimik per entet publike dhe private. Realizim dhe administrimi i mirembajtjes i gjelberimit te enteve publike dhe private. Realizimi dhe administrimin dhe pastrimin dizifiktimin, deratizim i ambjenteve te brendshme dhe te jashtme te enteve publike dhe private dhe evadimin e mbeturinave spitalore. Tregtim me shumice dhe pakice prodhim, shitje, import-eksport dhe transport te mallrave industriale, ushqimore, bujqesore dhe blektorale kafshesh bujqesore e shtepiake perfshi rritjen e peshkut, sperme e material gjenetik, rasat, fidana, etj. Import export makinerish e linjash per prodhimin e perpunimin e produkteve bujqesore e blegtorale. Zhvillimin e aktivitetit te peshkimit ne ujerat e brendshme te Republikes se Shqiperise. Zhvillimin e veprimtarise se akuakultures tokesore dhe ujore. Prodhime Rrobaqepsi. Prodhim dhe tregetim veshjesh, konfeksionesh me shumice, uniforma pune me logo biznesi te stampuara ose me qendisje me porosi, duke perfshire veshje profesionale pune, veshje per spitale, shkolla, OJF, Klinika, Fondacione, Bare, Restorante. Si dhe kompletimin e bareve, hoteleve, restoranteve me perde, mbulesa peceta tavoline, carcafe etj. Transport nderkombetar te mallrave per vete (TNMV). Ndertim, mirembajtje dhe administrim serash; Prodhim, perpunim, transport, grumbullim, magazinim, tregtim, ruajtje dhe rritje te vleres se produkteve bujqesore, blegtorale dhe agroushqimore perfshi produktet e peshkut; blegtori, akuakulture, pemtari, perime dhe kultura te arave, hulumtime bujqesore dhe analiza laboratorike, certifikim i te gjitha llojeve te produkteve agro-ushqimore dhe varieteteve te tyre; cdo lloj aktiviteti ne lidhje me teknollogjine agro-ushqimore, amballazhim, etiketim etj; Si dhe krijimi, integrimi dhe perdorimi i pajisjeve dhe programeve teknologjike e informatike ne bujqesi. Aktivitet tregtar privat ne formen e eksport-importit per artikuj te ndryshem ushqimore, industrial, prodhime bujqesore e blegtorale, duhan, pije alkolike, freskuese etj., te shoqeruara me pajisje e makineri perkatese ne funksion te aktivitetit, import-eksport te pajisjeve e makinerive per tregtimin e kafese, caj, gokollate etj, pajisje e aparatura elektrike e elektronike, lende te para per industrme ushqimore. Shoqeria ka te drejte te kryeje veprimtari tregtare te natyres eksport-importit sipas nevojave te tregut shqiptare dhe anasjellltas, veprimtari komisioniere, aktivitet koncesionar me apo pa depozitime te burimeve financiare. Shoqeria mund te ndermarre te gjitha operacionet tregtare, industriale dhe financiare te cilat i konsideron te nevojshme dhe te dobishme per arritjen e objektit te shoqerise, por gjithmone duke respektuar kufijte e vendosur nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria per arritjen e objektit te aktivitetit tregtar, mund te marre me qira ose te mehaxhoje shoqeri apo dege te shoqerive, te jape ose te marre perfaqesi si agjenci, per te kryer me ato komisione ne menyre direkte ose indirekte, per te fituar interesa ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera qe kane objekte te ngjashme, te lidhura ose te ngjashme me objektin e aktivitetit tregtar te vet, te transaksionoje kredi ose/dhe hipoteka, te bleje apo shese pasuri te paluajtshme, makineri dhe pajisje, si dhe cdo veprim tjeter te nevojshem per menaxhimin e aktivitetit. Shoqeria mund te organizojne panaire per ekspozimin e produkteve shqiptare ose produkteve dhe sherbimeve te shoqerive te huaja, duke u kujdesur per reklamimin dhe mirembajtjen e ekzkluzivitetit te tregut ne territorin shqiptar, ne bashkepunim me keto shoqeri. Organizimi dhe zbatimi ne fushen e qendrave rehabilituese, mirembajtja, parandalimi dhe trajtimi i aparatit loko motor. Realizimi dhe drejtimi i qendrave rehabilituese, fizioterapie, masoterapie, kinezoterapie, relaksimi, estetike,etj. Tregtimi me shumice e pakice dhe import eksport te pajisjeve dhe mallrave qe kane te bejne me sektorin e aktivitetit te rehabilitimit, fizioterapise dhe sherbimit. Prodhim dhe perpunim te produkteve te qumeshtit dhe neprodukteve te tij.
Emërtime të tjera Tregtare: AgroAl & Global Services
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 10/07/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 100 100,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë AA 861 RH; Tiranë mjeti me targe AA 189 SK; Tiranë, makine fshirese per pastrimin e rrugeve me targe AA 713 DV, marka KARCHER, Tipi ICC 2D ECO 25B; Tiranë, AA 658 EJ; Tiranë, Autoveture TATA T61 me targe AA 918 LT; Tiranë AA 287 AO; Tiranë, AA 352 MJ; Tiranë AA 816 MB; Tiranë AA 368 KU; Tiranë, mjeti me targe AA517 SO; Tiranë, Automjet i tipit "Autoveturë FORD", me targë: AA 631 MD; Tiranë AA 715 GK; Tiranë Kamion TR 8391 P; Tiranë, Furgon Mercedes Benz AA 653 CX; Tiranë AA 468 DV; Tiranë AA 134 DO; Tiranë AA 746 MA; Tiranë AA 271 MF; Tiranë AA 719 EX; Tiranë AA689 RH; Tiranë AA 492 BR; Tiranë AA 748 MA; Tiranë AA 369 KU; Tiranë, Kamion TR 8394 P; Tiranë AA 179 EN; Tiranë AA 742 MA; Tiranë AA 098 HJ.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Beqir Luga, Pallati Nr.3, Shk.1/1

Adresa:
Tiranë, Rruga e Barrikadave, Brenda Qendres Ekonomike te Zhvillimit dhe edukimit te femijeve; Durres, Sukth, Vadardhe, 5.6 km nga qendra Sukth, Rruga Sukth-Manez; Tiranë, Ruga "Dervish Hima", pallati ambasador 3, kati 1, apartamenti 3; Tiranë, Rruga "Lord Bajron", Laprake, brenda ambjenteve te Spitalit Universitar te Traumes; Vlore, Lagjja 10 Korriku, Rruga "Pelivan Leskaj", "Brenda Ambienteve te Spitalit Psikiatrik "Ali Mihali"; Tiranë Ish Lavanteria, Godina e QSUT; Tiranë, Kashar, Rruga Industriale, Tiranë 1000, brenda ambjenteve te "Qëndrës Tregtare Univers"; Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 3, me Nr. Pasurie 1/1047-N3, ndodhur ne Zonen Kadastrale 8140, ne Rrugen "Kongresi i Manastirit"; Durres, Manez, Dyqan brenda nderteses 1 kateshe, Rruga Nacionale Sukth - Manez, 100 m larg rruges kryesore; Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Hamdi Shijaku (Depo per ruajtje malli per aktivitetin sherbim lavanderie), Pasuria Nr. 5/111-G1, 5/111-G2,ne Zonen Kadastrale 8350 Tiranë; Tiranë Njesia Administrative Nr. 2, Rruga "Beqir Luga", Pallati Nr. 3, Kati perdhe, Zona Kadastrale Nr. 8150; Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Gjin Bue Shpata, Nr. pasurie 1/356-N3, Vol. 75, Faqe 207, Zona kadastrale 8270; Tiranë Njesia Bashkiake nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Truall dhe ndertese Vile, Zona Kadastrale 8160, nr. Pasurie 2/57.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 93 349 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 81 926 787,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 106 455 397,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 74 591 238,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 81 592 588,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:323 535 032,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:306 339 152,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 332 271 117,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016