Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Nikolin Jaka
Rezultate gjithsej: 5

ENERSOL POWER

L61315032C
(Shërbim konsulence, studim, projektim, ndërtim, operimi i veprave energjetike, si dhe shitje me pakicë dhe shumicë të energjisë elektrike. Përveç aktiviteteve të parashikuara me lart, në veprimtarinë)

Tiranë ALL

GREENTECH ENERGY SYSTEMS

L61618004V
(Marrjen dhe shfrytëzimin e konçesioneve me qëllim prodhimin e energjisë elektrike nga burime të ripërtëritshme. Zhvillimin, realizimin dhe administrimin e stabilimenteve industriale si dhe të impianteve)

Tiranë ALL

ALB SUN ENERGY

L82208032O
(Instalim dhe ndertim i impianteve energjitike nga burime te rinovueshtne nga dielli, era, uji etj. Tregtim i energjise nga burime te rinovueshtne. Import-eksport, projektim, instalim, supervizim, mirembajtje)

Tirane ALL

SunTech Energy

M31612051A
()

Tirane ALL

Just & True Law

M32119026S
(“Ofrimi i shërbimeve avokatore. Këshillim ligjor për individë, persona fizik (tregtarë) dhe personat juridik, vendas dhe të huaj, në çdo fushë të së drejtës. Përfaqësim në procesë penale, c)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni