Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Nikolin Jaka
Rezultate gjithsej: 3

ENERSOL POWER

L61315032C
(Shërbim konsulence, studim, projektim, ndërtim, operimi i veprave energjetike, si dhe shitje me pakicë dhe shumicë të energjisë elektrike. Përveç aktiviteteve të parashikuara me lart, në veprimtarinë)

Tiranë ALL

GREENTECH ENERGY SYSTEMS

L61618004V
(Marrjen dhe shfrytëzimin e konçesioneve me qëllim prodhimin e energjisë elektrike nga burime të ripërtëritshme. Zhvillimin, realizimin dhe administrimin e stabilimenteve industriale si dhe të impianteve)

Tiranë ALL

ALB SUN ENERGY

L82208032O
(Instalim dhe ndertim i impianteve energjitike nga burime te rinovueshtne nga dielli, era, uji etj. Tregtim i energjise nga burime te rinovueshtne. Import-eksport, projektim, instalim, supervizim, mirembajtje)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni