Skip to content

"SHPRESA" SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-31 12:36:36
JSON

NIPT: K67917301H
Administrator: Alfred Joanidhi; Ervis Malaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim dhe gjelberim si: Prodhime materialesh inerte , guri, qeramik, element betoni, betonarme etj. Punime karpentieri, druri e metali. Punime restaurimi monumente kulture e vepra arkeologjike. Punime restaurimi monumente kulture e vepra arkeologjike. Ndertime civile,ekonomike, rruge, ura, vepra arti, hidraulike, hidroteknike. Rehabilitim kanale kulluese, ujitese. Punime ne siperfaqe te gjelberta,parqe e pyll-parqe. Sherbime publike si: Pastrim i siperfaqeve urbane. Kryerjen e sherbimeve funerale. Mirembajtje dhe zhvillim dekori ne mjedise urbane. Pastrim ambjentesh te brendeshme dhe te jashtme, ne institucione qendrore, shkollore, private, fetare si dhe largimi i mbeturinave, sherbim transportesh te ndryshme kombetare dhe nderkombetare mallrash per te trete e me qera, sherbim te ruajtjes e te sigurise. Shoqeri reklamash dhe publiciteti. Surpevizione te puneve publike. Studime e projektime ne fushen e punimeve pyjore dhe zbatim ne punime pyjore si: Projektim peisazhe, siperfaqe te gjelberta, pyje, parqe, linja elektrike, nenstacione, impiante te prodhimit te energjise elektrike, sinjalistike rrugore, rrjete telekomunikacioni, instalim rrjeti urban, ashensore, sistem ajrimi, ngrohje e 2 ftohje. Permiresime pyjore, pyllezime e kullota. Tregetim mallrash dhe shitje me shumice dhe pakice, import- eksport .Prodhim perpunim e tregetim lende djegese,karburante,lubrifikante etj. Sherbime ushqimi social dhe hoteleri si: Pergatitja dhe shperndarje ushqimi. Sherbime lavanterie e hotelerie. Sherbime nderhyrese higjeno sanitare si: Disifektim dhe trajtim i mbetjeve urbane ne qendrat e banuara , territoret bujqesore e blegtorale. Import dhe tregtim me shumice dhe pakice te artikujve farmaceutike Sherbime ushqimi social dhe hoteleri si: Pergatitja dhe shperndarje ushqimi, furre buke, tregtim buke dhe embelsira. Sisteme sigurie ( sisteme kamerash, sisteme alarmi, sisteme aksesi, komunikim etj) dhe mirembajtja e tyre. Sisteme kondicionimi. Punime elektrike. Shitje dhe blerje automjetesh Vleresim i ndikimit dhe impaktit ne mjedis, auditim dhe ekspertize mjedisore, studim, projektim dhe zbatim te projekteve mjedisore
Emërtime të tjera Tregtare: "SHPRESA" SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 03/04/2002
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 300 000,00
Numri i pjesëve: 1 230
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Lagjja 4, Mathieu me nr. identifikimi 75453, me targa AA 735 ME; Tiranë AA 193 SO; Tiranë, Farke, DAF 150, me Nr. identifikimi XLRAE55CE0L165388, me targa AA 192 MA; Tiranë, Volkswagen Caddy me targe TR 4361 U; Tiranë AA 879 AJ; Tiranë AA 931 PA; Tiranë, SSANGYONG REXTON, me Nr. identifikimi KPTG0B1DS3P070179, me targa AA 161 KU; Tiranë, AA 342 EO; Tiranë AA 491 NJ; Tiranë AA 637 OK; Tiranë AA 824 GC; Tiranë AA 607 PF; Tiranë, Mjeti tip ATP Kama me targe TR 1785 T; Tiranë AA 710 PK; Tiranë, Mercedes Benz me targe TR 7513 R; Tiranë AA 846 NX; Tiranë AA 239 PS; Tiranë TR 4361 U; Tiranë AA 694 OM; Tiranë, Iveco Magirus me targa AA 354 AG; Tiranë AA 003 EI; Tiranë AA 740 JD; Tiranë TR 7513 R; Tiranë, Iveko Magirius me nr. identifikimi WJMA1VP0004254091, me targa AA 395 LY; Tiranë, Benz Autobot me nr. identifikimi WDB9505341K394244, me targa AA 297 LY; Tiranë AA 870 SF; Tiranë, Mercedes Benz me nr. identifikimi WDB9505321K368242, me targa AA 394 LY; Tiranë AA 718 RU; Tiranë, Kashar, PIAGGIO, me Nr. identifikimi ZAPS8500000456958, me targa AA 683 ME; Tiranë TR 1785 T; Tiranë, Kashar, PIAGGIO me Nr. identifikimi ZAPS8500000456959, me targa AA 684 ME; Tiranë TR 7856 K
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Rruga Franc Josef Strauss, Nr Pasurie 5/38-N4, Kati i pare

Adresa:
Lezhe, Rruga Luigj Gurakuqi, Materniteti Lezhe, kati i I (pare); Berat, Lagjja Kushtrim, Spitali Rajonal Berat, kati 1; Fier, Rruga Nacionale Fier - Lushnje, Mbrostar Ura , Reparti i Nderhyrjes se shpejte Fier, kati 1; Vlore, Pashaliman, Prona nr 937, Flotilja Detare Pashaliman, Durres, Lagjja nr.18, Rruga Aleksander Goga, kati I, Spitali Rajonal Durres; Durres, Plazh te Rrota e Kuqe, Rruga Pavaresia, Vila Parajsa; Tiranë, Vaqarr, Toke Bujqesore, zona kadastrale nr 3712; Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla nr.2, kati 1; Tiranë, Farke, Farke e vogel, Lagjia Çollak, Rruga Panorama e Liqenit, Kati i pare Nr. 40 (Magazine); Berat, Rruga Desaret, Lagjja Jani Vruho, Konvikti "Kristo Isak, Kati i pare; Tiranë, Zall Herr, Reparti 1050; Berat, Poshnje, Kati i Pare, Reparti Ushtarak Nr.1030; Tiranë, Njesia Nr. 7, Rruga Gjergj Fishta, Kulla Nr. 2, Kati 2; Tiranë, Vaqarr, Reparti i Nderhyrjes se Shpejte; Vlore, Rruga Dytesore Bestrove, Godina Nr.16, Ish Reparti Ushtarak (5001).

Telefoni:
0695158490

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 57 226 510,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 45 106 686,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 26 101 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 014 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 11 506 371,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 15 981 561,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:730 377 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:667 139 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:401 418 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 167 516 044,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017