Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Aldi Zaimi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK)

K67917301H
(Ndertime civile, ekonomike, industriale, turistike, dhe rikonstruksione. Mirembajtje objektesh ndertimore. Ndertim vendepozitimi per mbetje urbane. Rehabilitim kanale kulluese, ujitese, mbrojtje lumore. Nder)

Tirane 26101201 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni