Skip to content

A & E ENGINEERING sh.p.k 

JSON

NIPT: K72113010E
Administrator: Entela Çano
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, projektim, zbatim, mbikëqyrje, kolaudim, ristrukturim etj., objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim materiale ndërtimi, inertesh. Ndërtim godina banimi me fondet e veta të shoqërisë ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndërtime me karakter social kulturor dhe të kulteve të ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndërtime, projektime dhe riasfaltime rrugësh dhe autostradash, punime të sinjalizimit rrugor etj. Ndërtime vepra të mëdha hidroteknike, portuale, aeroportuale e të kantiereve, detare, puse, shpime, gjeologo inxhinjerike, shpime për ujë. Kryerje punimesh të inxhinierisë civile të të gjitha llojeve të veprave të artit, riparim dhe mirëmbajtje të veprave ekzistuese izolime mbi dhe nëntokësore nga ujërat sipërfaqësore të sipërfaqeve të gjelbra si pyje, parqe. Administrim i guroreve, impianteve të betonit, të konglomeratëve bituminoze dhe të copëzimit. Shërbime të natyrës së projektimeve, drejtimit dhe ndihmës teknike të punimeve me personel të kualifikuar, rilevime, topografike, punime topogjeodezike, qëndrueshmëri dhe përforcim themelesh, ndërtim dige të lartë. asistencë teknike, juridike etj. Shërbime të natyrave të ngjashme për të 2 cilat shoqëria do të pajiset me licencat përkatëse. Shërbime në planifikim urban. Projektime interierë dhe peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra lulishte dhe parqe, projektim dhe mbikëqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha, tunele rrugore-hekurudhore. Projektim e mbikëqyrje vepra hidraulike. Studime dhe Vlerësime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjik të trojeve për objekte civile, për objekte të mëdha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha, i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulet. Shërbime të natyrës së projektimeve, mbikëqyrje, kolaudim të impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, studime të sizmologjisë inxhinierike, studime, projektime, mbikëqyrje të ndërtimit dhe mbylljes së vend depozitimeve të mbetjeve të ngurta. Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rena.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02.09.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 120 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati IVEA 3/5

Telefoni:
0692079981

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 404 052,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 849 860,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 642 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 105 333,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 984 867,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 31 299 597,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015