Skip to content

PHARMA ONE sh.p.k.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-20 10:03:14
JSON

NIPT: K72228008B
Administrator: Ben Petani
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e tregtisë shoqëria do të kryeje : Tregtimin me shumicë dhe pakicë i barnave dhe pajisjeve mjekësore; import-eksport i barnave dhe pajisjeve mjekësore dhe artikujve farmaceutike, lendeve të para, aksesore, para farmaceutike, por pa u kufizuar vetëm në këto; Tregtimin dhe importin - eksport e mallrave të ndryshme si, pajisje mjekësore industriale e artikujve të ndryshme në përgjithësi e veçanërisht elementeve të ndryshme, elektrike, mekanike, elektronike, duhan cigareve të te gjitha llojeve, industriale, ushqimore, të ndërtimit, të mediave, të mjeteve kryesore dhe ndihmese të prodhimit, të makinerive, të metaleve ferroze dhe joferroze, të lendes drusore, të lendeve të para dhe të përpunuara për procesin e prodhimit, tregtimin e pasurive të luajtshme e të paluajtshme, shitblerjen e tokës, tregtimin e mallrave të gatshëm e gjysme të gatshëm etj.
Emërtime të tjera Tregtare: PHARMA ONE sh.p.k.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25.10.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Automjeti Tip Volkswagen Caddy AA 935 CU Tirane Tirane TIRANE Automjeti Volsvagen Caddy , Ngjyre e bardhe me targe TR 6679 U Tirane Tirane TIRANE AA 563 AE Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Volkswagen Caddy me Targe TR 7483 T Tirane Tirane TIRANE Automjet Tip Ford Fiesta Van,1.4 TDCi me Targe AA 054 GA Tirane Tirane TIRANE AA 564 AE Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Volkswagen Caddy me Targe TR 3162 T Tirane Kashar KASHAR Volkswagen Caddy AA 506 BO Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Volkswagen Caddy me Targe TR 7486 T Tirane Tirane TIRANE Automjeti tip Ford-ATP, me targe AA 658 GI Tirane Tirane TIRANE Automjet tip Volkswagen TR 7648 U Tirane Tirane TIRANE Automjet tip Volkswagen TR 7649 U Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Volkswagen Caddy me Targe TR 3163 T Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Volkswagen Caddy me Targe TR 7487 T Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Volkswagen Caddy me Targe TR 6739 S Tirane Tirane TIRANE Automjet Tip Ford Fiesta Van,1.4 TDCi me Targe AA 052 GA Tirane Tirane TIRANE Automjet Tip Ford Fiesta Van,1.4 TDCi me Targe AA 053 GA Tirane Tirane TIRANE Automjeti Volsvagen Caddy, Ngjyre e bardhe me targe TR 6689 U Fier Tirane Kashar KASHAR Automjet Volkswagen Caddy AA 843 DI Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Volkswagen Caddy me Targe TR 7463 T Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip 3 Volkswagen Caddy me Targe TR 6494 S
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KASHAR Kilometri 6, Autostrada Tirane - Durres, Prane Fabrikes Prodhimit te Mobiljeve

Adresa:
Fier Fier FIER Lagjja Apollonia, rruga "Harrila Bozdo", zona kadastrale 8534, nr. pasurie 2/89, prane magazinave te "Coca Cola"

Telefoni:
692090299

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 45 185 082,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 27 200 064,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 44 961 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 67 853 499,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 71 990 391,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 796 782 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 682 889 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 752 539 751,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016