Skip to content

ICMS Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08
JSON

NIPT: K81902014E
Administrator: Olti Peçini
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime konsulencë për studime fizibiliteti në fushën tregtarë; shërbime kontrolli, teste, analiza fizike e kimike, në fushën tregtare apo ligjore për sistemet e menaxhimeve ose produkteve të shërbimeve, në fushën e sigurisë tregtarë, të peshëmatjes e kalibrimit; ofrimi i shërbimeve mjekësore spitalore jo publike; menaxhimin dhe ndërtimin e shtëpive të përkujdesjes në territorin e Republikës së Shqipërisë për pritjen e të sëmurëve nëpërmjet ambulatoreve të vet të specialiteteve të ndryshme; menaxhimin dhe ndërtimin e hoteleve, pensioneve si dhe të aktiviteteve të tjera komplementare, të lidhura ose të ngjashme me të; ndërtimin, blerjen, menaxhimin dhe shitjen e pasurive të paluajtshme edhe për përdorime të ndryshme nga sa me sipër; menaxhimin dhe/ose ndërtimin e strukturave për formimin e mjekeve dhe para mjekëve; import-eksportin dhe tregtimin me shumicë të materialeve mjekësore dhe farmaceutike dhe të pajisjeve shëndetësore; furnizimin e shërbimeve të mirëmbajtjes së pajisjeve shëndetësore; kërkimin dhe prodhimin e ilaçeve, materialeve shëndetësore dhe pajisjeve mjekësore në përgjithësi; menaxhimin e shërbimeve komplementare për aktivitet si me lart si për shembull: 2 shërbime restoranti, farmaci, pastrimi, mbledhjes, trajtimit dhe transformimit të mbeturinave. Shoqëria, me qellim investimin e kapitaleve të saj, mund të ketë interesa dhe të marre pjese në shoqëri të tjera që kane objekte veprimtarie të çfarëdo lloj natyre, të ngjashme, apo që lidhen me aktivitetin e saj. Të gjitha aktivitetet e mësipërme duhet të kryhen brenda limiteve ose në përputhje me normat që rregullojnë aktivitetin.
Emërtime të tjera Tregtare: ICMS
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 27.06.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 70 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 4, Rruga Bardhyl, 7 (vile 3 kateshe)

Telefoni:
682053172

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 73 808 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 061 181,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -10 540 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:192 463 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:23 101 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: -2 061 181,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016