Skip to content

ENERGY DEVELOPMENT GROUP Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-12-22 12:05:08
JSON

NIPT: K82124007R
Administrator: Sokol Meqemeja
Objekti i Veprimtarisë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin për realizimin me fonde publike dhe/ose jo publike të heceve, financimin, vënien në punë, administrimin, prodhimin, shpërndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike si dhe ndërtimin e linjave të transmetimit të energjisë elektrike për tregtim të saj, konsulencë teknike në fusha të ndryshme, supervizion, menaxhime dhe studime të të gjitha llojeve, realizimi i kontratave, marrëveshjeve, ortakërive, shoqërive të përbashkëta apo forma të tjera si dhe të realizoje tregtimin dhe import-eksportin e mallrave të ndryshëm, industriale, ushqimore, mjekësorë, të ndërtimit, të mediave, të mjeteve kryesore dhe ndihmese të prodhimit etj. Studimi, projektimi, vlerësimi, konsulenca, monitorimi në 2 kërkimin, zbulimin, shfrytëzimin, përpunimin dhe tregtimin në import eksport të mineraleve metalore dhe jo metalorë, rëra bituminoze, materiale ndërtimore. "Aktivitetet në fushën e studimit, projektimit dhe zbatimit të punimeve në pyje, kullota dhe zona të mbrojtura".
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGY DEVELOPMENT GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare
Viti i Themelimit: 16.09.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Nefail Leka, Sonila Goxha, Mimoza Mana
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1 - Për ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga e Elbasanit, vila nr. 71.

Telefoni:
355 4 22 35 634 355 4 22 59 205

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 779 070,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 975 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -5 739 304,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -3 886 839,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 335,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 922 204,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 416 196,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 660 203,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:571 694,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 416 203,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016