Skip to content

A.M.E 2020 (Ish KAJMAKU)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-05-20 12:18:01
JSON

NIPT: K83725201G
Administrator: Trëndafile Mustafaj
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, rritje, ruajtje, tregtim shumicë e pakicë, import eksport të farërave, luleve, fidanëve, pemëve të ndryshme frutore, dekorative etj. Prodhim, kultivim, përpunim, magazinim, ruajtje, rritje dhe tregtim shumicë e pakicë, import- eksport të bimëve, produkteve bimore (materjale mbjellës dhe shumëzues bimor) etj. Punim dhe mirëmbajtje të sipërfaqeve të gjelbërta, parqe dhe pyje, mirëmbajtje dhe zhvillim dekori në mjedise urbane. Studim dhe zbatim i projekteve në sipërfaqe të gjelbërta (parqe, kënde lojrash, lulishte, taraca të gjelbëruara, kopshte dhe pyje). Arredim i ambjenteve të gjelbëruara, mirëmbajtje dhe pastrim të tyre. Realizimin e sistemit të vaditjes, tregtim i produkteve të mbrojtjes së bimëve, të plehrave kimike, pesticide, plehra organik, agro ushqimore dhe humus dhe tregtim të vazove dekorative plastike dhe qeramike. Tregtim vazo plastike, qeramike.
Emërtime të tjera Tregtare: A.M.E 2020
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.01.2008
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 700 000,00
Numri i pjesëve: 20 700
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Durrës, Krujë, Bubq, AHR113
2) Durrës, Fushë Krujë, ATP tip FORD me targë AA 371 ID
3) Durrës, Krujë, Bubq, AA324ZL
4) Durrës, Bubq, Mjet transporti marka Volkswagen tip Caddy me targë AA 810 VA
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.5.A - Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Bubq BUDULL Ura e Gjolës, Nr. Pasurie 421/6, Zonë Kadastrale 1299

Adresa:
Tiranë, Vorë, PICAR, Autostrada Tiranë-Durrës, Kilometri 13

Adresa Email:
titi.0812@hotmai.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.05.2020
Akti I themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 15.07.2013
Kontrate shit-blerje kuotash 15.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 10 632 569,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 850 670,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 287 826,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 805 835,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 616 862,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 654 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 812 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 5 026 781,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -2 391 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:128 091 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:69 830 483,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:99 881 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:32 528 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 699 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 27 046 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 49 189 484,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 35 181 487,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 16 147 001,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala