Skip to content

Pastrime Silvio

JSON

NIPT: K91413010N
Administrator: Bule Allmuça, Gani Deliu
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime pastrimi dhe mirëmbajtjeje të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e totemeve të ambienteve spitalore, qendrave shëndetësore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, universiteteve, maketeve, bankave, bar - restoranteve, porteve, aeroporteve, terminaleve etj. Me punonjësit tanë. Pastrime të përditshme, pastrime speciale, pastrime pas rikonstruksioneve, lyerjeve etj. Larje, pastrim, trajtim dhe lugidim të dyshemeve të të gjitha llojeve; pastrim të fasadave të të gjitha llojeve në çdo lloj lartësie. Pastrime dhe trajtime të veprave të artit. Pastrim dhe larje të kolltukëve, divaneve, karrigeve, të çdo lloj tavani, tapeteve, moketeve, perdeve të holla e të trasha, grilave etj. Shërbime lavanterie dhe hotelerie, larje, hekurosje për çdo lloj subjekti dhe transporti i materialeve të pastruara. Shërbime lavazherie për çdo lloj automjeti. Pastrim e dezinfektim (DDD) të ambienteve të brendshme e të jashtme spitalore të rrezikshmërisë së ulet, rrezikshmërisë së mesme dhe rrezikshmërisë së larte. Vlerësimi i ndikimit në mjedis dhe auditimi mjedisor, hartimi i akt - ekspertizave, raporteve etj. Tregtim (Shitje - Blerje), furnizim, importim me shumicë e pakicë të 2 detergjenteve, produkteve, materialeve, pajisjeve, mjeteve, aksesoreve, makinerive të pastrimit. Shërbime dhe mirëmbajtje gjelbërimi dhe të mjediseve të gjelbra, ndërtime të impianteve të ujitjes, krasitje pemësh e bimësh dekorative, plehërim, mbjellje dhe zëvendësim i luleve, bimëve e pemëve etj. Transport mallrash dhe produktesh për subjekte të ndryshme. Transport, grumbullim dhe evadim të mbetjeve urbane, pastrim i hapësirave të qyteteve, fshatrave etj. dhe trajtimi e riciklimi i mbetjeve. Grumbullim, transportim dhe evadim të mbetjeve spitalore e mbetjeve të rrezikshme spitalore. Zbatime dhe mirëmbajtje të impianteve djegëse të mbetjeve. Trajtim dhe djegie të mbetjeve urbane e spitalore. Ripërdorim të materialeve, makinerive, kompostim dhe prodhim të derivateve të djegshme nga mbetjet. Pastrime me mjete teknike speciale të ujërave, transporti i materialeve të pastruara. Pastrimi i gropave septike të çdo lloj subjekti dhe transportim i ujërave të ndotura. Shërbime ndërhyrëse Higjeno-Sanitare: Shërbime Pest Control (DDD - Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim) - të çdo lloj ambienti të brendshëm dhe të jashtëm, publik e privat, të qendrave spitalore e shëndetësore dhe të çdo lloj subjekti; largimin e gjarpërinjve, qenve - maceve, minjve të arave, mizave e insekteve të ullirit dhe pemëve e bimëve. Import dhe tregtim të produkteve për trajtimet DDD dhe të largimit të gjarpërinjve, qenve - maceve etj. Prodhim e tregtim me shumicë e pakicë të pesticideve (PMB - ve). Prodhim e tregtim me shumicë e pakicë të farave, bimëve, fidanëve etj. Tregtim (Shitje - Blerje), Importim, Dhënie me qira të vinçave me krahë për ngritje peshash, autokullave, makinerive për ngritje në lartësi, vinçave me kosh dhe çdo lloj tjetër platforme ajrore. Shërbime lyerje, patinim, suvatime në çdo lloj lartësie. Ndërtime civile dhe ekonomike, rikonstruksione të ndërtesave deri në 5 kate. Pastrim të sistemeve të aspirim - kondicionimit (HVAC - Heating, Ventilation and Air Conditioning), aspiratorëve të kuzhinave, pajisjeve të sistemeve industriale dhe të restoranteve, hoteleve, lavanterie (dry - cleaning), qendrave tregtare, spitaleve, apartamenteve dhe banesave private etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Pastrime Silvio
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.02.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 67 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull/Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: TIRANE Automjet me targe AA 591 MR TIRANE Furgon Volkswagen Crafter, me targe AA 942 JM TIRANE Makine Teknologjike me targa AA 443 OH TIRANE 4 Automjet me targe AA 245 NS TIRANE Automjet me targa AA 807 LG TIRANE Automjet me targe AA 886 DT TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 2, Sauk, Rruga Selim Brahja, Godine Sherbimi 1 - kateshe, Zona Kadastrale 3266, Pasuria Nr. 22/8 TIRANE Automjet me targa AA 175 AC TIRANE Automjet me targa AA 624 PM TIRANE Mercedes Benz me targa AA 998 KR TIRANE Vinç Iveco Fiat me targa AA 259 IA TIRANE Caddy Maxi Trendline AA 842 KX TIRANE Automjet me targa AA 749 OD
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga Fatmir Haxhiu, Pallati 2, Shkalla 10, Apartamenti 76, Kati I

Adresa Email:
info@pastrimesilvio.com

Telefoni:
04 2 400 349 0682054861

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 450 998,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 24 456 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 22 201 617,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:88 751 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 106 636 228,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015