Skip to content

SUPERIOR KLIMA (Ish FUJITSU SUPERIOR KLIMA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-07 15:31:44
JSON

NIPT: K91712015L
Administrator: Altion Memushi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregëtim me shumicë e pakicë të mallrave, pajisjeve, pjesëve të ndërrimit për kondicioner. Projektim, arredim, montim, servis të pajisjeve të kondicionimit, tregëtim me shumicë e pakicë i artikujve të ndryshëm elektroshtëpiake dhe të mallrave të tjera objekt i të drejtës tregëtare. Import eksport të gazit freon. Zbatim/Projektim: Punime gërmimi në tokë. Ndërtime civile dhe industriale, Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada, Ujësjellësa, gazsjellësa, vajesjellësa, vepra kullimi e vaditje, Ndërtimet për N/stacionet, Kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë, Punime të inxhinierisë së mjedisit, Punime për prishjen e ndërtesave, Impiante H/Sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, Impjante ngritëse dhe transportues, Punime të rifiniturës e muraturës të lidhura me to, rifiniturë me muraturë druri, plastik, metalik, dhe xhami të natyrës teknike ndërtuese, Impjante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut, Sinjalistika rrugore jo ndriçuese, Barriera dhe mbrojtje rrugore, Impjante teknologjike, termik dhe të kondicionimit, Impjante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impjante të brendshme elektrik, telefoni, radiofoni, tv et., Sistemet kundra zhurmes për infrastrukturë. Import eksport të pajisjeve të ndryshme elektrike, aspirim-kondicionimit, materiale hidraulike, materiale të ndryshme ndërtimi. Kaldaja për ngrohje dhe impjantet e ujit të ngrohte sanitar, Satcione dhe pompa për ujra të pijshëm, sistemet dhe impjantet e ujit MNZSH, sisteme të ujit sanitar, Sisteme ngrohje, prodhim të ujit të ngrohtë sanitare dhe avullit, Sisteme me ventilim kondicionimi me chillera dhe trajtimit të ajrit, Punime hidromekanike MNZSH, Ripaim mirëmbajtje të sistemeve të ujit të ngrohtë sanitar me kaldaja, sistemet ngrohje-ftohje me chillera, sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të impjanteve të zbutjes së ujit - osmozës për analizat laboratorike, të elektropompave.
Emërtime të tjera Tregtare: SUPERIOR KLIMA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.05.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 380 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, ATP Volkswagen Caddy AA 196 RD
Tiranë, ATP Volkswagen Caddy AA 584 RC
Tiranë, ATP Mercedes Benz AA 269 RE
Tiranë, ATP Volkswagen 3 Caddy me targë AA 193 TI
Tiranë, Automjet Daimler Chrysler, ATP, AA 426 DP
Tiranë, ATP Ford Transit me targë AA 710 HD
Tiranë, ATP Seat Inca AA 937 BN
Tiranë, Autoveturë Citroen Berilingo AA 149 HJ
Tiranë, Autoveturë Volkswagen Caddy AA 503 IK
Tiranë, Mercedes Benz ATP, TR 6243 S
Tiranë, Autoveture Peugot Partner AA 471 MS
Tiranë, ATP Volkswagen Crafter 35 AA 121 MF
Tiranë, Autoveturë Volkswagen Caddy me targë AA 912 HA
Tiranë, ATP Daimler Benz AA 438 KS
Tiranë, ATP Mercedes Benz TR 1321 J
Tiranë, Mercedes Benz ATP, TR 9357 T
Tiranë, ATP Fiat Doblo AA 815 GZ
Tiranë, ATP Volkswagen Caddy AA 192 RD
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga "Sulejman Delvina", Pallati "Melrose", Dyqani nr. 2, Kati 1

Adresa:
1) Shkodër, Rruga Qemal Dracini, Lagjja Vojo Kushi, Godinë 10 Katëshe, Kati 1, Nr. 15/B
2) Tiranë, Rruga e Kavajës, tek ish Kombinati Misto Mame.
3) Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, Rruga 29 Nëntori, Pallati 39, Zona kadastrale 8521, Kati i parë
4) Tiranë, Rr. "Kavajës" tek ish Kombinati Misto Mame, Magazina Nr.1.
5) Tiranë, Petrelë, PICALL Njësia administrative Petrelë, Fshati Picalle, Zona Kadastrale 2954, Pasuria nr. 67/2, Tiranë.
6) Tiranë, Autostrada Tiranë Elbasan, Nr Pasurie 168/52, Zona Kadastrale nr 3266, Sauk

Adresa Email:
ing@fujitsusklima.al

Telefoni:
0682035858

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.11.2019
Akti i themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 21.12.2010
Kontrate shitje te pjeseve te kapitalit themeltar 11.03.2015
Kontrate shitje te pjeseve te kapitalit themeltar 22.12.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenime per Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 402 279,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 194 665,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -15 070 045,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 904 132,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -11 252 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 429 268,28
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 755 473,42
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -17 000 895,23
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -9 653 897,20
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:464 795 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:377 770 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:240 779 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:248 161 429,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 131 372 857,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 192 554 186,23
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 218 413 113,27
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 128 036 464,84
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 89 543 137,26

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala