Skip to content

Integrated Technology Services Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-05-18 12:05:08
JSON

NIPT: L02302032C
Administrator: Klodian Zoto
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime të llojeve të ndryshme. Ndërtime impiantesh teknologjike, impiante të prodhimit të energjisë së rinovueshme, landfillesh për përpunimin e mbetjeve urbane dhe të rrezikshme, ndërtime të impianteve të trajtimit mbetjeve me djegie (incenerator). Ndërtim të rrjeteve hidraulike, ujësjellësish, kanalizimesh, elektrike si dhe impiante të ndryshme që kane lidhje me to. Ndërtim impiantesh për pastrimin dhe mbrojtjen ujore dhe lumore. Përpunim, trajtim, menaxhim dhe transport i mbetjeve. Ngritje dhe instalim i rrjeteve me fije pa fije për ujë, energji elektrike, kabllovik dhe wireless etj., ngritje e sistemeve të network-u për matjen e utiliteteve. Realizimin e laboratorëve, softwareve, mirëmbajtjen e sistemeve të realizuar prej saj dhe të tretë. Ndërtim stacionesh dhe nënstacionesh elektrike. Ndërtim dhe rikonstruksion i objekteve të rëndësisë së veçante si dhe objekteve të tjera. Ndërtim rrugësh dhe strukturash të ndryshme. Import, eksport i materialeve, të mallrave që kane të bëjnë me objektin e aktivitetit. Transporte të ndryshme. Projektime, shërbime konsulencë, studime mjedisore e studime të ndryshme. Import, eksport, shitje, blerje të makinerive të ndryshme. Bonifikim dhe trajtime terrenesh të ndotura.
Emërtime të tjera Tregtare: Integrated Technology Services
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02.11.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1 - Për ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Sky Tower, Kati 13, Zyra 132

Adresa:
Elbasan Elbasan ELBASAN Kantieri i impiantit te perpunimit te mbetjeve urbare, Nenstacioni Elektrik, FusheMbret

Telefoni:
694036399

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 43 437 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 78 561 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -24 355 214,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 916 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 310 168 613,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:364 865 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 162 018 802,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016