Skip to content

RATECH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-14 10:18:07
JSON

NIPT: L11521021S
Administrator: Migen Kasaj
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë e pakicë të telefonave, celularë, kamera sigurie, kamera amatore. Import, eksport, konsulencë, projektim, instalim, implementim, shërbim dhe mirëmbajtje për kamera sigurie, alarme sigurie, sisteme kundra zjarrit, sisteme kontrolli hyrje-dalje, sisteme televizive, sisteme videocitofonie, automatizimi i shtepisë, sisteme telefonike PBX, istalim dhe suport teknik i sistemeve të menaxhimit të parkimit, sistemeve kompjuterike dhe support teknik i telefonave celularë. Shitja e blerja e pajisjeve të TI Teknologjisë së informacionit të tilla si kompjutera, laptope, kamera dixhitale, server, projektorë, skaner, printera, fotokopje, fakse, etj. Sigurimi i pjesëve të këmbimit për të gjitha llojet e pajisjeve dhe realizimi i shërbimit të mirëmbajtjes, garancisë e riparimit. Import eksport me shumicë dhe pakicë të mjeteve dhe paijsjeve të vëzhgimit, radiokomunikimit, fikjes së zjarrit. Ndërlidhjes, paijsjeve elekrtike dhe elektronike si dhe të navigacionit. Sisteme GPS/GPRS, sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve. Realizimi i projektimit, instalimit dhe çertifikimit të rrjeteve kompjuterike, informatike dhe mirëmbajtjen e tyre. Programim programe, implementim i sistemeve dhe programeve informatike (software-ve), mirëmbajtje të sistemeve dhe programeve informatike, asistencë dhe konsulencë për përgatitijen e programeve informatike (software-ve). në fushën e projektimit dhe ndërtimit të objekteve të ndryshme për banim dhe në infrastrukturë. Agjensi Imobiliare. Import eksport të artikujve të ndryshëm industriale dhe ushqimore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Dhënien e konsulencës dhe kryerjen e shërbimeve në lidhje me veprimtaritë e mësipërme dhe në të tjera. Realizimin e kontratave, marrëveshjeve, ortakërive, shoqërive të përbashkëta tregtare, industriale, apo forma të tjera të lejuara nga legjislacioni shqiptar, me persona fizikë dhe juridikë, shqiptarë ose të huaj, për të realizuar veprimtari të ndryshme që janë të nevojshme dhe me interes për shoqërinë. Veprimtari në fushën e bujqësisë dhe blektorisë, prodhim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë i produkteve bujqësore dhe blektorale. Shërbimi i telefonise fikse me parapagim dhe me paspagim. Shërbimin e transmetimit të të dhënave.
Emërtime të tjera Tregtare: RATECH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.03.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 5
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajes, Pallatet e shoqërisë Park Construction Albania, Godina D, Hyrja A, Kati 1

Adresa Email:
bleona@ratech.al

Telefoni:
042271617

Akte. Tjetërsim Kapitali: EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR (2018)
Dokumenta Financiare: Pasqyra e performances (2017)
Pasqyra e performances (2015)
Pasqyrat financiare (2013)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 92 079 213,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 79 555 460,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 007 317,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 066 140,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -202 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 148 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:262 778 339,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:253 544 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:50 482 991,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 28 886 916,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 8 671 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 22 776 245,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.LALA