Skip to content

ELEKTROSEK

JSON

NIPT: L12122013A
Administrator: Nertil Lilo
Objekti i Veprimtarisë: Importimin, tregtimin transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve të sistemit vrojtues, sinjalizues, audiovizive, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes, të teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni; si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve të telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distance të automjeteve me GPS; si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit. Ndërtime dhe meremetim objektesh; import eksport, magazinim dhe përdorim i lëndëve plasëse (eksplozive) për përdorim civil. Kryerja e operacioneve ekonomike e juridike, industriale, prodhuese, tregtare që lidhen drejt për drejt ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë së shoqërisë, brenda kuadrit të dispozitave ligjore për realizimin e çdo biznesi të përshtatshëm me arritjen e qëllimit të shoqërisë. Ofrime rrjetesh dhe shërbimesh të komunikimeve elektronike. Ndërtim i linjave me fibra optike. Punime elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen energjisë. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut, impiante, linja telefonike dhe komunikacioni, 2 impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, CV, etj.; punime mekanike. Tregtim i makinerive dhe pajisjeve elektrike, elektronike për përdorime industriale; sisteme scada; sisteme për monitorimin e ujërave dhe pajisjeve elektronike dhe elektrike
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.09.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Automjeti tip Mercedes Benz / E300D, me targa AA 862 CU Tiranë, Automjeti tip Citroen / New Berlingo 1.6 HDI, me targa AA 326 GC Tiranë, Automjeti tip Land Rover / Defender, me targa AA 733 BC Tiranë, Automjeti tip Renault / Kango, me targa AA 968 HJ Tiranë, Automjeti tip Renault / Kango, me targa AA 968 IS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Tiranë Tiranë Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, Kompleksi Lana park, Kulla nr.1

Telefoni:
0674040444

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 190 164,94
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 40 267,80
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 593 462,44
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:66 620 147,80
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 10 245 538,20

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015