Skip to content

INVICTUS

JSON

NIPT: L12213005M
Administrator: Laerta Liko
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektimin, konsulencën, mbikëqyrje të punimeve e sipërmarrjen zbatuese dhe ose investimin sipas rastit për realizimin me fonde publike ose private të veprave me karakter shfrytëzimi dhe ose administrimi publik dhe ose privat. Marketing, shitje, import-eksport të të gjitha materialeve industriale dhe ndërtimore. Ndërtim i konstruksioneve inxhinierike, realizim i studimeve urbane, ndërtim i ndërtesave publike dhe private, ndërtimin e rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve. Ndërtim ujësjellësish, digash, hekurudhash, aeroportesh, hidrocentralesh h, centraleve, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionin. Ndërtim të objekteve turistike, ushtarake, objekte kulti. Shërbim Ekspertize në Vlerësim të Pasurive të Paluajtshme. Shërbim konsulencë për negocimin e shitblerjes së objekteve të luajtshme dhe të paluajtshme në fushën e burimeve energjetike dhe ndërtimit. Shërbim Ekspertize në Vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe Auditim mjedisor. Shërbim Ekspertize në mbrojtjen Kundër zjarrit dhe shpëtimin, shërbime Ekspertize dhe Profesionale lidhur me burimet energjetike 2 dhe të ndërtimit.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.010.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 800 000,00
Numri i pjesëve: 10
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Tiranë Tiranë Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Don Bosko, Pallati ''Aurora Konstruksion'', Seksioni 4, Kati 3, Ap.1

Telefoni:
0696080309

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 345 699,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 528 107,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 420 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 454 333,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014