Skip to content

E v i t a
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08
JSON

NIPT: L31714005J
Administrator: Elona Saraçi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të produkteve farmaceutike, kozmetike, bimëve medicinale, instrumenteve dhe pajisjeve shëndetësore dhe medicinale, sanitare, shtesa ushqimore dhe dietike. Import, eksport, tregtimi me shumicë, montim dhe riparim i aparaturave dhe pajisjeve mjekësorë, impianteve si dhe aksesoreve të tyre, etj. Investime, shërbime, projekte në fushën e mjekësisë dhe shëndetit; Ngritja dhe menaxhimi i klinikave private. Ndërmarrja e nismave, veprimeve, aktiviteteve të ndryshme ligjore që kane për objekt pjesëmarrjen në procese dhe iniciativa të ndryshme Koncesionare, privatizimi apo tenderimi. Në përputhje me legjislacionin Shqiptar, në mënyrë që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur. Shoqëria mund të kryeje çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie-marrje me qira, të vendose pengje dhe barre hipotekare; aktivitete këto të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e Shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në mase aktivitetet kryesore, të cituara me 2 sipër; të kryeje aktivitete publikimi, reklamimi, promocioni dhe sponsorizimi. Për me tepër, Shoqëria mund të kryeje çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të kryeje çdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar atë. Shoqëria me qellim investimin e kapitaleve të saj, mund të ketë interesa dhe të marre pjese në shoqëri të tjera që kane objekte veprimtarie të çfarëdolloj natyre, të ngjashme apo që lidhen me aktivitetin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: E v i t a
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 10.05.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KASHAR Autostrada Tirane-Durres, Km.8, Rruga "Paralele", Ndertese Private, Certifikate e Pronesise Nr.748174, Zone Kadastrale Nr.2105, Numer Pasurie 1166/26-1, Vol.22, Faqe 103

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr 6, Rruga Sabaudin Gabrani, Tirane , prane salles se Anigografise ne spitalin Amerikan 3

Telefoni:
0674042230 0686088735

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 116 157 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 50 762 055,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 42 158 749,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 523 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:538 058 695,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:303 238 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 225 484 440,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016