Skip to content

ISEC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-14 10:18:07
JSON

NIPT: L41309004L
Administrator: Arsona Hoxhaj
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim, montim dhe mirëmbajtje të sistemeve të vezhgimit,sigurisë dhe audio, si dhe instalimet elektrike të çdo lloji. Tregtimin, import-exportin, me shumicë dhe me pakicë të mallrave industriale, ushqimore, blektorale, bujqësore, veshmbathjeve, materiale ndërtimi, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, pllakave, dyerve, mobiljeve (edhe prodhimin e tyre), artikujve kozmetike, lëndëve të përpunuara dhe të papërpunuara të bimëve medicinale, të lëndës drusore, plastike, duroaluminit, tregtimin me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Në fushat e tjera, hapjen e bar- bufeve, restoranteve, parukerive, salon mode, qendër estetike, fitnesi, organizim konkursesh te ndryshme, pikave te servisit lavazhit e mallrave të hoteleve, fshatrave turistike, moteleve si dhe agjensive turistike, për shitblerje, dhënie me qera të pasurive të tundshme dhe të patundshme, agjensive komisionere, transport të udhëtareve dhe mallrave si brenda dhe jashtë vendit etj. Trajnime në fushën e informatikës. Shitja-blerja e pajisjeve IT si kompjutera, PC, servera, projektorë, skaner, printera, fotokopje, fakse, etj. Krijimi i linjave për montimin e kompjuterave dhe studiove dixhitale. Tregtimi i pjesëve të këmbimit për të gjitha llojet e pajisjeve të tilla, shërbim mirëmbajtjeje. Programim, Implementim dhe mirëmbajtje e softëare-ve, Asistencë dhe konsulencë për përgatitjen e softëare-ve. Përgatitje faqe interneti, reklamash, posterash, ftesash, kartëvizitash. Shitja, blerja me shumicë dhe pakicë të artikujve të kancelarisë, pajisje elektrike dhe elektronike shtëpiake, etj. Shitja dhe blerja e sistemeve kompjuterike e informatike me qëllim përdorimi dhe menaxhimi të sistemit bankar. Realizimi i import-eksportit të të gjithë artikujve më sipër. Tregtim të software-ve. Programim dhe zhvillim të aplikacioneve web-based. Instalime mirëmbajtje paisjesh si kaldaja, kondicionier, sistemet e ngrohjes, gjeneratorë etj. Krijim dhoma serverash. Shitje dhe dhënie me qira, paisjesh monitorimi GPS dhe çdo aksesor të tyre. Shërbim monitorimi GPS dhe çdo sensori per matje furnizimi dhe shpërndarjes së rrymes elektrike, ujit, naftës. Monitorim të konsumit të karburantit me gps, kolaudim dhe mbikqyrje punimesh për sisteme kamera dhe GPS etj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.01.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Automjet tip Mercedes Benz me targë AA 530 US; Automjet tip Mercedes Benz me targë AA 531 US
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farkë, Rruga Kodra e Diellit, Apartamenti 27, Shkalla 2, Kati 5

Adresa Email:
e.hoxhaj@isec.al

Telefoni:
0697000022/0697000040

Akte. Tjetërsim Kapitali: EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR (2018)
Kontratë dhurimi kuotash (2015)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2017)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 910 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 066 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 671 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -223 447,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:13 395 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:18 828 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 965 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 057 151,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.LALA