Skip to content

SANITARY CLEANING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-25 15:30:49
JSON

NIPT: L42429004B
Administrator: Fatos Deliu
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime sanitare dhe te pastrimit te ambienteve te brendshme dhe te jashtme për objekte, biznese, pajisje, etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë, import, eksport te materialeve sanitare dhe detergjenteve si dhe çdo aktivitet i lejuar me ligj. Përveç veprimtarive te parashikuara me lart, ne veprimtarinë sipërmarrëse te shoqërisë do te hyje çdo veprimtari tjetër industriale, tregtare, financiare dhe qe do te konsiderohet nga ortaku e nevojshme dhe e përshtatshme për reakzimin e objektit te shoqërisë. Përshkrimi i objektit te shoqërisë ka natyre indikuese dhe jo kufizuese. për realizmin e qëllimit te saj shoqëria mund te bashkëpunojë me çdo person fizik apo juridik ne çdo mënyre qe e gjykon te dobishme. Shoqëria ne çdo kohe mund te ripërcaktojë objektin e saj, ta shtoje apo pakësojë atë, me vendim te asamblesë se shoqërisë. Shërbime lavanderie dhe pastrim kimik për shoqëri te ndryshme si hotele, spitale etj. Evadim i mbetjeve urbane. Dezinfektim dezinfektim Deratizim.
Emërtime të tjera Tregtare: SANITARY CLEANING
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 16.12.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 668 600,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga Sabaudin Gabrani ne ambientet e Spitalit Amerikan

Adresa:
Tirane Helmes HELMES Autostrada Rrogozhine-Kavaje, km 10, Godina Bushi Sistem,ne Z.Kadastrale 3427, nr.pasurie 30/14, Kryeluzaj

Telefoni:
692223555

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 697 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 543 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -4 454,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:48 726 773,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:26 789 481,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016