Skip to content

SMO VATAKSI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-12-04 15:49:24
JSON

NIPT: L47022001J
Administrator: Xhevat Vataksi
Objekti i Veprimtarisë: Në projektim: Kat. 1/e - planvendosje objektesh te veçanta. Kat. 3/a - projektim i strukturave te zakonshme prej murature tulle, guri, betoni, b/armeje dhe metalike. Kat .6 - a, c. Kat. 7/a - projektim vepra arti. B. Ne zbatim; Kat. 1 - punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh. Kat. 2 - a, c. Kat. 3 - Ndertimet civile dhe industriale. Kat. 4 - Ndertim rruge kat. V, IV, III, II, I. Veshje me asfaltbeton te rrugeve (ndertim mbi shtresen) si dhe sistemim dhe asfaltim. Kat. 5/a - ndertime hekurudhore, punime speciale te shinave dhe binare. Kar. 6 - a,b - ndertim vepra rrugore dhe herurudhore. Kat. 8/a - ndertim diga, tunele, galeri etj.Kat. 9/a - villosa, kulla, kulla uji etj, prej b/armeje. Villosa, kulla, kulla uji metalike. Themele te veçanta. Kat. 10/a - rikonstruksione godinash civile dhe industriale, veshje fasadash. Kat. 11 - punime karpentjerie. ? Mirmbajtje dhe 12 Sherbim Automjetesh (Xhenerike,Motorrike,Karrocerie,). Mirmbajtje dhe Sherbim te mjeteve Lundruese. Mirmbajtje dhe Sherbim i Automjeteve te Transportit te Veçant (ATV,ATP). Mirmbajtje dhe Sherbim i Mjeteve te Kantierit . Servis Automjetesh . Elektroaute. Drejtim, Shasie, Llamarine. Saldime me karbon, oksigjen ,elektrode. Lyerje Automjetesh,Nderrim boje, risprucim i mjeteve te transportit rrugor ose pjese te tyre. Skanim dhe riparime me kompjuter te te gjitha llojeve te Automjeteve. Gomisteri. Larje automjetesh dhe tapicerie.
Emërtime të tjera Tregtare: SMO VATAKSI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20.08.2014
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Shkoder, Berdice, BELTOJE Kamionçin AA 516 HO
2) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamion AA 618 NZ
3) Shkoder, Berdice, BELTOJE Kamion AA 978 SH
4) Shkoder, Berdice, BELTOJE Kamioncin AA 381 RF
5) Shkoder, Berdice, BELTOJE Kamion me vinç AA 648 DX
6) Shkoder, Berdice, BELTOJE Kamion SH 7894 E
7) Shkoder, Berdice, BELTOJE Rimorkiator AFR 400
8) Shkoder, Berdice, BELTOJE Fadrome AA 527 RF
9) Shkoder, Berdice, BELTOJE Kamioncin AA 380RF
10) Shkoder, Berdice, BELTOJE Kamion AA 648 DX
11) Shkoder, Berdice, BELTOJE Kamion AA 976 SH
12) Shkoder, Berdice BELTOJE Kamion AA 797 RA
13) Shkoder, Berdice BELTOJE Kamion AA 936 SH
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Berdice BELTOJE Rruga Nacionale Shkodër Lezhë, KM – 4, godine I-katësh me nr pasurie 82/24, zona kadastrale 1148

Adresa:
Korçe, Rikontruksion i Rruges nga Kryqezimi Dardhe-Arrez deri ne fshatin Nikolice, Korçe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.12.2020
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 29 402 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 55 663 715,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 50 054 067,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 197 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 689 599,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 706 714,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:240 283 166,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:364 994 364,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:307 144 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:154 138 445,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:69 521 480,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 302 200,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala