Skip to content

POWER INDUSTRIES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-27 12:36:36
JSON

NIPT: L51706022H
Administrator: Andi Marku
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrim i veprimtarise: Tregtimi i te gjitha llojeve te mallrave,materialeve,automjeteve me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme,makinerive,pajisjeve dhe impjanteve te ndryshme te karakterit publik,industrial,bujqesor,tregtar,kulturor,sportiv,sherbimeve ,pjese kembimi,goma te ndryshme,bateri automjetesh.Importimin dhe eksportimin e tyre.Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial,bujqesor,materiale ndertimi,pajisje elektronike,hidraulike dhe elektrike,vegla pune,Vajra lubrifikante,servis makinash.Tregeti te pajisjeve elektronike,kompjutera,kancelari,aksesore,Tregetim materiale elektrike dhe pajisje laboratorike,transformator,elektromotorr dhe riparim - sherbim per transformatore dhe elektromotorra.Tregtimi import eksport me shumice dhe pakice te materialeve dhe pajisjeve elektrike,industriale e elektro-shtepiake,pajisjeve e sistemeve te impianteve te ftohjes ngrohjes ,kondicionere si dhe impiante te tjera te ndryshme te cfardolloji.Projektim dhe instalim i pajisjeve elektrike,industriale,elektroshtepiake ,sistemeve te ftohjes- 2 ngrohjes,kondicionere,sherbime mirmbajtje dhe servisi te ndryshme per materialet e pajisjet elektrike dhe industriale.Punime Lyerje,Suvatime,Gips. Tregtim i tekstileve dhe veshjeve te punes. Import-Export ,tregtim dhe sherbim i:Makinerive te tonazhit te lehte,mesem dhe te rende me goma dhe zinxhire ,mjete lundruese,automjeteve,motocikletave .Pajisjeve dhe impjanteve te ndryshme te karakterit publik, industrial,bujqesor,tregtar,kulturor,sportive,tekstile dhe veshje pune . Pajisjeve elektronike, elektrike ,laboratorike ,elektroshtepiake ,sistemeve te impianteve te ftohjes - ngrohjes,materialeve elektrike, hidraulike ,ndertimi,vegla pune. Pajisjeve elektrike dhe elektronike te prodhimit,transmetimit, shperndarjes,kontrollit dhe matjes se energjise elektrike si :transformatore, gjenerator, elektromotorr, matesa inteligjente, impiante te prodhimit dhe furnizimit me energji,sisteme automatike industrial dhe sisteme te ndricimit-Pajisje autoservisi,pjese kembimi,goma te llojeve te ndryshme,bateri dhe lubrifikanteve te ndryshem.Riparime dhe mirmbajtje te te gjitha makinerive dhe automjeteve,sherbime mekanike , motorrike , xhenerike , elektroauto , saldimi, kovergjence , sistem i frenimit, llamarinist ,bojaxhi , lavazho etj. Projektim dhe instalim i: Pajisjeve elektronike, elektrike, laboratorike , industriale, elektro-shtepiake ,sistemeve te ftohjes/ngrohjes. Ndertime,sherbime ,punime dhe riparime te Ilojeve te ndryshme. Sherbim karrotreci. Tregtim i produkteve kimike te perdorshme per trajnimin e ujrave te destinuara per konsumin njerezor, perdorim industrial dhe ekologjik. Tregtim kaseta te matesave te ujit, panele metalike, panele dhe konstruksione metalike.Tregtim dhe instalim stacionesh laboratorike per analiza dhe monitorim te ajrit, tokes, ujit etj
Emërtime të tjera Tregtare: POWER INDUSTRIES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.05.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 112 400 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Nr. 7, Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra Alpas, Shkalla 2, Kati i 5, Apartamenti 14

Adresa:
TIRANE Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga Sabaudin Gabrani, Misto Mame, pranë Birrës ''Kaon'', Godinë 1 Katëshe, Zona Kadastrale 8240, Nr. Pasurisë 5/24

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 79 601 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 60 444 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 482 413,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:563 127 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:492 219 960,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:163 802 892,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017