Skip to content

"DRICONS"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-12-28 09:17:48
JSON

NIPT: L52013020H
Administrator: Vladimir Topi
Objekti i Veprimtarisë: Mbikqyrje, kolaudim Studim, projektim, konsulence per ndertim e zbatim te veprave ndertimore publike dhe private, objekte turistike, ushtarake, kulti, industriale dhe te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar; restaurime ne pergjithesi, rikonstruksione veprash arti. Studime urbanistike te te gjitha niveleve; planifikim urban; projektim arkitektonik; projektim strukturash mbajtese beton arme, metalike; projektim rrugesh te te gjitha niveleve, ura, tunele, nenkalime, autostrada, trase hekurudhore mbi dhe nentoke, portesh, aeroportesh, heliportesh; projektim linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike: Linja mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, centrale; projektim ujesjelles, kanalizime, vepra ujitjeje, vepra bonifikuese e ujore, vepra kullimi, impiante vaditese, diga, dampa,etj; projektim vepra naftesjelles, gasjelles, etj; projektim fotogrametrik, hartografik, topografik; konsulenca tekniko-ekonomike sipas kategorive dhe nenkategorive te licensave profesionale dhe cdo lloj studimi dhe projektimi, qe nuk permendet me siper. Studime fizibiliteti.vleresime mjedisore, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: "DRICONS"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.08.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, pallati 34, shkalla 3, Kati 2, Apartamenti 20

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.10.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje 03.05.2017
Kontrate shitje kuotash 23.08.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 857 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 813 499,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 757 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 155 981,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:16 380 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:18 312 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:8 529 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 973 540,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala