Skip to content

Erlind Asllani
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-06-29 12:27:25
JSON

NIPT: L61612033E
Administrator: Erlind Asllani
Objekti i Veprimtarisë: Organizim eventesh, tregtim me pakicë dhe shumicë të gomave të reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash për perdorura dhe pjesë këmbimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport te pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Shërbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje të të gjitha llojeve. Shërbime portare, ndërkombëtare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Shërbime automjetesh karroatrec. Furnizim me ujë si dhe pastrim i mbeturinave në zonat portuale dhe të mjeteve detare. Dekor, ndriçim dhe sinjalizim urban. Prodhim bujqësor, blegtoral dhe rritje kafshësh. Pastrim dhe mirëmbajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemësh, dru frutore, pemë dekorative, pemë të ndryshme pyjore. Ndërtim dhe rikonstruksione të ndryshme. Shërbim i shpejtë ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhëtarësh. Tregti dhe riparim dhe mirëmbajtje paisjesh elektronike. Shërbim hoteli, restoranti, bari. Tregti enë guzhine. Organizim i udhëtimeve për qëllim biznesi, turne dhe pushime. Servis për automjete të llojeve të tonazheve të ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve të buta për spitale, polici, kulinari, etj. Tregti të materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve të veprave të artit dhe monumenteve historike si; baltë qeramike, allçi, glazure etj. Mbushje, kolaudim, tregtim i fikseve të zjarrit. Punime gërmime në tokë, ndërtime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash termike dhe etalbond. Ndërtime parafabrikat, beton arme, struktura metalike, struktura druri. Impjante teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Disenjim grafik dhe printime materiale publiciteti. Shtëpi filmike. Shitje dhe shërbime koreografie me fishekzjarre piroteknike. Tregti enë guzhine dhe materiale për hoteleri." Mbushje, kolaudim, tregtim i fikseve të zjarrit. Punime gërmime në tokë, ndërtime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash termike dhe etalbond. Ndërtime parafabrikat, beton arme, struktura metalike, struktura druri. Impjante teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Disenjim grafik dhe printime materiale publiciteti. Shtëpi filmike. Shitje dhe shërbime koreografie me fishekzjarre piroteknike. Tregti enë guzhine dhe materiale për hoteleri. Tregtim materiale dhe pajisje sportive. Shfrytëzim tregtim përpunim tregtim lëndë drusore dhe pelet. Kultivim tregtim fidane të ndryshëm, fidanë të çdo lloji, luleve natyrale, pemë etj. Tregtim parketi lamint dru mirëmbajtje dhe shtrim parketi dhe riparime të palestrave dhe ambjenteve sportive. Tregtim i materialeve elektrike dhe hidraulike. Zbatim i projekteve hidraulike dhe elektrike. Tregtim i lëndëve djegëse Naftë Gaz Dhe Benzinë.
Emërtime të tjera Tregtare: AS ASLLANI
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 12.04.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar Fushe Mëzez, rruga Agon, godina nr 6

Adresa Email:
eriasllani1@gmail.com

Telefoni:
0685275015

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.06.2020
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala