Skip to content

NET-GROUP (Ish B-VAAL ENGINEERING)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-06-15 13:40:33
JSON

NIPT: L72023002P
Administrator: Valter Begaj
Objekti i Veprimtarisë: Studim, Projektim, Mbikqyrje, Kolaudim, Ristrukturime, Përgatitje dokumentacioni, Administrim, Vlerësime, Ekspertiza, Analiza, Çertifikime, Trajnime, Krijim të dhënash digitale etj, për: Objekte sociale dhe ekonomike, Objekte banimi, Objekte industriale dhe Inxhinierike, Objekte të mbrojtjes Lumore dhe Detare, Portuale dhe Aeroporte, Gjeologo-lnxhinierike, Hidroteknike, Elektrike dhe Elektronike. Objekte të sigurisë dhe rëndësisë së veçantë. Transport Hekurudhor, MKZ, Lumor, Detar, Rrugor, Bujqësor dhe Lundrimit Ajror. Prodhime linjash artizanale dhe industriale, Prodhim dhe shpërndarje Energjitike, MKZ, Mbetjeve të ngurta. Plane të detajuara vendore, Mikro dhe Makro plane të zhvillimit arkitekturor, industriale dhe ekonomike, Zona të zhvillimit urban dhe industrial, etj. Objekte kulturore dhe të trashegimisë kulturore historike, Restaurime, Planifikim urban, Objekte kulti, Plane të përgjithshme dhe detajuara vendore. Trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët, Sipërfaqe Tokave bujqesore, Toka të pafrytshme, Pyje, Kullota, Vlerësime të ndikimeve në mjedis, Parqe, Pyje. Shërbime të natyrës së projektimeve, drejtimit dhe ndihmës teknike të punimeve me personel të kualifikuar, punime topogjodezike, Asistencë teknike, Juridike, Mjekësore etj. Shërbime të natyrave të ngjashme në bazë të liçencave. Shërbime të Auditimit të Energjisë për Godina shërbimi, Godina Industriale, Godina të rëndësisë strategjike, ESCO, energjisë së rinovueshme, etj. Realizimin e punimeve të zbatimit inxhinierike të Transportit, Prodhimit, Tregtimit, Energjisë së Rinovueshme, ESCO, Zonave historike, Godinave me karakter fetar, Historik dhe Monumenteve të Kulturës, Higjeno-Sanitare dhe Shërbimit Spitalor. Ndërtim impiantesh eolik, fotovoltaik dhe hidrik për prodhim energjie elektrike. Prodhim dhe shitje energjie elektrike. Hartimin, implementimin e strategjisë së brandit dhe marketingut të turizmit, planin e punës, politikat zhvillimore. Realizimin e studimit të tregut (market research) për të matur dhe analizuar strategjitë e brandit dhe marketingut të turizmit. Hartimin e strategjisë për zhvillimin dhe promovimin e turizmit detar dhe marinave. Administrim i objekteve në bashkëpronësi.
Emërtime të tjera Tregtare: NET-GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22.08.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Paskuqan, Lagjja Paskuqan 1, rruga Demokracia, ndërtesa nr.1, pranë Ahmati Petrol

Adresa Email:
netgroup011@gmail.com

Telefoni:
0682020434

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.06.2020
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 980 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 623 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:18 883 879,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 552 434,00
Punuar Nga : A.Lala