Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Valter Begaj
Rezultate gjithsej: 4

E & V PROJECT

L21501040R
(Konsulence, supervizionim, projektim.)

Tiranë ALL

NET-GROUP (ish "B-VAAL ENGINEERING")

L72023002P
(Studim, Projektim, Mbikqyrje, Kolaudim, Ristrukturime, Përgatitje dokumentacioni, Administrim, Vlerësime, Ekspertiza, Analiza, Çertifikime, Trajnime, Krijim të dhënash digitale etj, për: Objekte sociale d)

Tiranë ALL

DAAM (ish "B – VAAL ENG - 10")

L72205042F
(Studim, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim objektesh ndertimore dhe veprave inxhinierike te ndryshme, ristrukturime, pergatitje dokumentacioni, administrim, vleresim, ekspertiza, studime fizibiliteti, analiza)

Tiranë ALL

IPSUM.CO

L92225025C
(Studim, Projektim, Ristrukturime, Përgatitje dokumentacioni, Administrim, Vlerësime, Ekspertiza, Analiza, Certifikime, Trajnime, Krijim të dhënash digitale etj, Ndërtim për: Objekte sociale dhe ekonomike,)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni