Skip to content

F.K. APOLLONIA SH.A.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-02-12 09:56:10
JSON

NIPT: K23326401F
Administrator: Magdaleni Kokëdhima
Objekti i Veprimtarisë: Klub Futbolli APOLONIA
Emërtime të tjera Tregtare: F.K. APOLLONIA SH.A.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/08/2012
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 557 200 000,00
Numri i pjesëve: 557 200
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 3 Femra
Anëtarë Bordi: Vjola Cekaj; Nevila Kullojka; Adela Hysenaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 01.Në datë 23.11.2011:Në bazë të Urdhrit Nr. 2393 Prot, Nr.408 Regj, datë 18.11.2011, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania” shpk, për vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet që zotëron debitori Koço Theodhori Kokëdhima në shoqërinë “F.K. APOLLONIA SH.A.”, me Nipt-K23326401F, si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar”. Pala Kreditore:Myhstehak Xhemali. Objekti:Kthim shume. Kjo masë është hequr në datë 11.06.2012, në bazë të Urdhrit Nr. nr.1212 Prot, nr.408 Regj, dt.06.06.2012 të shoqërisë përmbarimore "Bailiff Services Albania"Sh.p.k.
02.Në datë 20.08.2012:Në bazë të Urdhrit Nr. Nr.4499 Prot., datë 15.08.2012, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “TRIS” shpk, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi aksionet që zotëron debitori Koço Theodhor Kokedhima, i datëlindjes. 21.04.1959, në shoqërinë "F.K. APOLLONIA SH.A., me Nipt-K23326401F dhe mbi te drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve, duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto aksione”. Kjo masë është hequr në datë 5.06.2013, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.3227 Prot, Nr.Dosje 874, datë 31.05.2013, të lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “TRIS” sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier; Fier; L. 16 Prilli.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 12.02.2019
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -15 250 094,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -24 211 175,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 426 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -30 165 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 863 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -9 193 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -17 209 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -39 642 702,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -55 498 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -52 259 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -32 076 679,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:13 629 425,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:20 179 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:16 639 472,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 358 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 37 793 143,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 37 236 874,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 20 348 203,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 12 886 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 10 684 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 696 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 921 420,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B