Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Fier
Rezultate gjithsej: 7

Ujesjelles Kanalizime Fier sh.a.

J63423411D
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se )

Fier -42917269 ALL

F.K. APOLLONIA SH.A.

K23326401F
(Klub Futbolli APOLONIA)

Fier -3426745 ALL

UJESJELLES FSHAT LUSHNJE SH.A

K44222401J
(Furnizimi me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitje e tij. Mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve.)

Fier -21930275 ALL

F.K.FIERI 

K73628402O
(Administrim, drejtim i klubit të futbollit Çlirimi në Fier.)

Fier ALL

GURZEZE

L31330001A
(Menaxhimin, mirëmbajtje dhe riprodhim i pyjeve duke përmbledhur edhe tregtinë e lëndës së drurit, fidanë dhe të gjithë nënproduktet veprimtari bujqësore dhe blegtorale, punishte të përpunimit të p)

Tiranë ALL

Klubi Shumesportesh Apollonia sh.a 

L82816405H
(Përfaqësimi dhe pjesëmarrja në të gjithë veprimtarinë sportive kombëtare dhe ndërkombetare me të gjitha disiplinat sportive të njohura nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqipëtar (KOSKH), Komiteti Olim)

Fier ALL

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME FIER SH.A

M23315402G
(Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsurn)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni