Skip to content

O.E.S DISTRIMED
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-21 13:53:52
JSON

NIPT: K31520054N
Administrator: Orjada Jaho, Ermal Rizaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim te pajisjeve dhe materialeve me perdorim mjeksesor, laboratorik, parafamaceutik, farmaceutik, implante mjekesore aktive dhe jo aktive, kite reagente dhe materiale konsumi mjekesor dhe laboratorik, pajisje laboratorike, analitike, diagnostike e kerkimore, pajisje spitalore, mjekesore, elektromjekesore, fizioterapike, elektronike, te ndryshme, pajisje dhe kabinete dentare si dhe materiale konsumi dentar, shitja e tyre me shumice dhe pakice, instalimi, sherbimi, mirembajtja dhe servisi i tyre. Hapje depo farmaceutike, farmaci, klinika mjekesore, laboratore analizash, spitale, depo veterinare, ..etj. Tregtim te artikujve te ndryshem industriale, veterinar, bujqesor, ushqimor, kancelari, materiale per perdorim ne fushen e shendetsise, admninistrim dhe menaxhim spitalesh.
Emërtime të tjera Tregtare: O.E.S DISTRIMED
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.03.2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 423 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull/Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Makina me targe AA 526 SL
2) Tirane, Makina me targe AA 118 SM
3) Tirane, TR 1378 N
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, pallati "Kastrati

Adresa Email:
info@oesdistrimed.com

Telefoni:
0422 70660

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.07.2020
Akti i themelimit
Raport mbi rritjen e kapitalit 06.06.2008
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 03.12.2018
Vendim i asamblese se ortakeve 20.11.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.06.2016
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 02.12.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 13.05.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 117 767 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 124 371 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 101 078 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 92 618 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 62 564 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 55 534 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 58 420 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:584 875 471,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:688 993 973,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:480 437 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:458 621 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 346 324 968,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 263 200 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 256 114 677,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala