Skip to content

HTM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-06 15:47:11
JSON

NIPT: K97006004D
Administrator: Ilir Tabaku
Objekti i Veprimtarisë: Import,eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim me pakicë të karburanteve, lubrifikanteve, vajgurit dhe gazit të lëngshëm. Tregti me shumicë e me pakicë të artikujve industrial, ushqimorë, bujqësorë dhe blegtoral. Prodhim dhe tregtim lule e pemë dekorative. Prodhim konfeksione me lëndë të parë dhe material porosityës dhe tregtimi i tyre. Prodhim mobiljesh të të gjitha llojeve me material porosityës ose lëndë të parë dhe tregtimin e tyre. Çertifikim personeli sipas standartit EN ISO/IEC 17024 : 2012, për sigurimin teknik në fushën elektrike. Planifikimi,zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja, për vete dhe për të tretë të impianteve të energjisë së rinovueshme, centraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, uji, biomasa, rrezatimi diellor dhe burime potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, prodhim, montim dhe mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse të tyre. Marrje në përdorim , me qera, koncensione apo forma të tjera, toka, objekte apo vepra të ndryshme nga subjekte private apo publike.
Emërtime të tjera Tregtare: HTM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 03/08/2009
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Lagjja Perash, Rruga Rrojej, Nr 44

Adresa:
Durres, Lagjja nr.15, Spitalle, Rruga Miqesia, Perballe Kampusit te UAMD, pasuria nr.106/6, zona kadastrale 8517

Telefoni:
0672040118; 052221874

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 123 580 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 836 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -401 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -54 033,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -203 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:293 127 849,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 652 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 088 016,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016