Skip to content

2A TRADE & ENGINEERING

JSON

NIPT: L41602016I
Administrator: Artan Arkaxhiu
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të kryejë aktivitetin e tregtimit, import - eksportit, me shumicë dhe pakicë të materialeve e pajisjeve elektrike, industriale e elektro - shtëpiake, pajisjeve e sistemeve/impianteve të kondicionimit si dhe impianteve te tjerë të çfarëdo lloji. Projektim dhe instalim i impianteve pajisjeve elektrike, elektro - shtëpiake, industriale, sistemeve te kondicionimit, si dhe impianteve të tjera të çfarëdo lloji ne vendet e ushtrimit të aktivitetit dhe jashtë tyre në objekte te ndryshme. Shërbime mirëmbajtje dhe servisi të ndryshëm për materiale e pajisje elektrike industriale e elektro - shtëpiake si dhe për pajisje dhe sisteme të kondicionimit dhe për impiante të tjera të çfarëdo lloji. Tregtim të automjeteve me goma dhe zinxhirë të tipave të ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregtar, kulturor, sportiv, të shërbimeve. Importimin dhe eksportimin e tyre. Tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industriale, bujqësore, produkteve ushqimore, materiale ndërtimi, hidraulike, pajisje elektronike, kompjuterë, aksesorë, kancelari, pjesë këmbimi, goma të ndryshme, bateri automjetesh etj. import, eksport. Tregti të gazit të lëngshëm, vajrave lubrifikante. Shërbime hotelerie, bar kafe, restorant, servis makinash, agjenci turistike. Projektim e ndërtim objektesh e punime te ndryshme në fushën e ndërtimit. Shoqëria në mënyrë dytësore dhe jo në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe sidoqoftë vetëm për të përmbushur objektin e saj tregtar, mund të kryejë çdo veprimtari tregtare e cila do të konsiderohet si e nevojshme dhe e domosdoshme duke përfshirë edhe zotërimin e kuotave ose pjesëmarrjeve në shoqëri të tjera tregtare që ushtrojnë aktivitet të ngjashëm me aktivitetin e ushtruar nga vetë shoqëria si dhe ushtrimin e të gjitha të drejtave që lidhen me zotërimin e këtyre kuotave/pjesëmarrjeve.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.04.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 800 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Dhimiter Shuteriqi

Telefoni:
042425751; 0692024068

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 598 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 558 458,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:81 751 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 46 818 417,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015