Skip to content
Përfitues nga VKM Nr. 636, datë 01.10.2014 i pasurive nr. 1/82, me sipërfaqe totale 554 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 34 m2 dhe sipërfaqe funksionale 520 m2 dhe nr. 1/83, truall i lirë me sipërfaqe të përgjithshme 4246 m2 , zona kadastrale 2646, në total sipërfaqe të përgjithshme 4 800 m², pjesë e stacionit hekurudhor të Librazhdit, në administrim të shoqërisë “Hekurudha shqiptare” sh.a., Durrës, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.

SV MEGA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-18 13:44:34
JSON

NIPT: L51314509P
Administrator: Altin Kumara
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi, perpunimi, rifinimi, bashkimi, shitja dhe tregtimi i aksesoreve dhe komponeteve te autoveturave dhe per arredimin me lekure, cope ose materiale te tjera. Prodhimi, perpunimi, rifinimi, bashkimi, shitja e aksesoreve dhe komponenteve per mjetet e lundrimitte makinave per levizjen e tyre ne rruge. Aktivitet logistik kundrejte te te treteve dhe autotransport kundrejte te treteve. Aktivitetet e siperpermendura mund te zhvillohen si ne Shqiperi si jashte saj. Shoqeria mund te zhvilloje aktivitete tregtare dhe industrial, hipotekar dhe imobiliar, duke perfshire blerjen shitjen dhe mbajtjen e te mirave mobile. Dizajn, prodhim dhe tregtim te pajisjeve per mbrojtjen personale per qellime higjeno-sanitare dhe spitalore si maske per njerez, perparese, kostume mbrojtese per njerezit, etj. Tregtim si brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: SV MEGA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.01.2015
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: Kontrate 1 euro
Më datë 22.01.2020, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 37, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomise, si qiradhënës, dhe shoqërise “SV Mega” sh.p.k., si qiramarrës, për pasuritë nr. 1/82, me sipërfaqe totale 554 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 34 m2 dhe sipërfaqe funksionale 520 m2 dhe nr. 1/83, truall i lirë me sipërfaqe të përgjithshme 4246 m2 , zona kadastrale 2646, në total sipërfaqe të përgjithshme 4 800 m², pjesë e stacionit hekurudhor të Librazhdit, në administrim të shoqërisë “Hekurudha shqiptare” sh.a., Durrës, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjja nr.3, Rruga Egnatia, Pallati nr.452, kati i pare, zona kadastrale 8514

Adresa:
1) Elbasan, Librazhd Lagjja nr. 2, Rruga Qazim Murtini, Zona Kadastrale 24/46
2) Elbasan, Librazhd, Lagjja nr.1, Rruga e Dibres, pasuria me nr.1/288, volumi 10, faqe 187, zona kadastrale 2446
3) Tirane, Kashar, Rruga Dytesore Km 7, Kapanon me nr. 2/16, Zona Kadastrale 2679, ngjitur me nenstacionin Elektrik Kashar 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash te kapitalit 20.12.2016
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit date 03.08.2015
Dokumenta Financiare: VKM Nr. 37, datë 22.1.2020 per miratimin e lidhjes se kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 18 934 569,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 23 556 391,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 9 492 198,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 17 678 613,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 607 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:79 501 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:122 848 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:108 576 599,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:69 612 607,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:15 662 729,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala