Skip to content

PREMIUM BRANDS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61422003E
Administrator: Artur Mali
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të ushtrojë aktivitet tregtar privat, në formën e import-eksportit, për artikuj të ndryshëm industriale, tekstile, veshmbathje, ushqimorë, prodhime bujqësore e blegtorale, duhane, pije alkoolike, konfeksione, etj, të shoqëruara me pajisje e makineri përkatëse si dhe pajisje e aparatura elektrike e elektronike, lëndë të para për industrinë ushqimorë, shitje pjesë këmbimi auto, makineri të ndryshme etj. Investime në sektorë të ndryshëm, të ekonomisë, si në industrinë e prodhimit të konfeksioneve. Prodhime druri, të asaj mekanike, në industrinë ushqimorë në industrinë e peshkut dhe në tërësi në trajtimin e mallrave ushqimorë. Do të ofrojë shërbime komisioneve për subjekte brenda dhe jashtë vendit, për gjetje të tregjeve dhe shkëmbim informacioni nëpërmjet sistemeve të ndryshme të komunikimit publik në funksion të gjetjes së tregjeve në kuadrin e tregtisë së lire brenda dhe jashtë territorit të shtetit shqiptar. Aktivitet nëpërmjet agjencive turistike, brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë, hapjen e qendrave të informacionit për investitorët e huaj si dhe për llogari të afaristeve shqiptar për njohjen e tregjeve jashtë territorit të Shqipërisë. Shoqëria gjithashtu mund të kryejë veprimtari 2 dhe në fushën e pasurive të patundshme, si dhe çdo lloj veprimtarie tjetër që siguron fitime të ligjshme shoqërisë. Si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë dhe që nuk bie ndesh me legjisLaçionin shqiptar në fuqi. Shoqëria mundet gjithashtu të zhvillojë të gjitha veprimtaritë plotësues, promocionali dhe të marketingut që lidhet me sa me sipër, përfshirë këtu aktivitet editorial. Gjithashtu, shoqëria, duke mos e pasur veprim kryesor, por vetëm për të realizuar objektin e saj dhe jo ndaj publikut, mundet: të kryejë operacione tregtare, industriale, mobiliare dhe imobiliare, që konsiderohen nga organi administrativ të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë; ka të drejtë të bëjë operacione financiare, të lidhë kontrata leasing dhe qiradhënie financiare të natyrës së pasivit; mund të japë, siguri, fidejusione dhe garanci reale dhe në favor të të tretëve.
Emërtime të tjera Tregtare: PREMIUM BRANDS
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 14.02.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 7, Rruga "Dafinave", Nd. 169, Kodi postar 1023

Adresa Email:
info@albaconsul.com

Telefoni:
694102033

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare