Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arjana Mali
Rezultate gjithsej: 2

GEMA CONSULTING

L61418034N
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm; Aktivitete konsulenca zhvillinii dhe menaxhimi biznesi. Kryerja e konsulencave të ndryshme të tjera. Si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të kon)

Tiranë ALL

PREMIUM BRANDS

L61422003E
(Shoqëria do të ushtrojë aktivitet tregtar privat, në formën e import-eksportit, për artikuj të ndryshëm industriale, tekstile, veshmbathje, ushqimorë, prodhime bujqësore e blegtorale, duhane, pije alk)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni