Skip to content

ASSOPLAST ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-20 13:47:25
JSON

NIPT: L71626028Q
Administrator: Fausto Simonazzi
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari prodhimit, ndertimit, mirembajtjen, riparimin, tregtimin, dhenien me qera dhe cdo veprimtari tjeter a aplikueshme produkteve zejtare dhe strukturave ne rezine, ne materiale plastike dhe materiale te ngjashme perfshire remorkio izotermike mbi struktura metalike, panele dhe qeli izotermike; Veprimtarine e prodhimit dhe mirembajtjes te produkteve dhe manufakteve te prodhuara per sektorin e ekologjise, te ambientit, te arredimit urban; ndertimin, tregetimin, dhe mirembajtjen e kontenitoreve per mbetjet ne pergjithesi, te strukturave ne rezine dhe materiale te tjera te ngjashme te destinuar per cfaredolloj perdorimi; Prodhimin dhe mirembajtjen e produkteve ne karpenteri te lehte; Realizimin e veprimtarive te lidhura me rikualifikimin e ndertesave si impermeabilizimin, mirembajtjen e zakonshme dhe te jashtzakonshme, ripristinimin, rrethime dhe te tjera; sisteme kullimi per rruget, germime dhe realizimin e dyshemeve te cfaredolloj tipi; menaxhimin e varrezave; trasport ne emer te te treteve; prodhim tregtim dhe mirembajtje te makinerive, impianteve dhe makinerive per filtrimin, larjen dhe pastrimin. Ajo do mund te zhvilloje cdo lloj veprimtarie tjeter qe ka lidhje me sektorin e ambientit dhe ekologjik si: grumbullimin, trasportin, edhe ne emer te te treteve, tretjen, magazinimin, riciklimin e mbetjeve te ngurta, te lengshme, speciale, te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, te medha, te cfaredolloj tipi; trajtime bonifikimi, trajtime ambientale, dizinfektime, mbytjen e minjeve, heqien e barit, fshirje dhe pastrimin e shesheve dhe rrugeve nga mbetjet e cfaredolloj natyre dhe nga renie atmosferike te cfaredolloj natyre dhe cdo veprimtari qe ka te beje me ambientin, me higjenen dhe pastrimin e lokaleve dhe siperfaqeve ne pergjithesi. Mund te zhvilloje gjithashtu veprimtari konsulence, projektimi, drejtimi dhe asistence ne fushen e ambientit dhe te sigurise te ambienteve dhe te vendeve te punes; projektimin, realizimin deh mirembajtjen e zonave te gjelberta; pune hidrombjellje ne zona te vecanta. Shoqeria mund te zhvilloje veprimtari tregtimi te mirash dhe sherbimesh qe kane te bejne me produktet dhe sektorin qe trajtohen nga shoqeria, perfshire marrjen persiper te perfaqesimit dhe ndermjetesimit, perpunimin elektronik te te dhenave deh informacioneve te cfaredolloj tipi, edhe administrative. Shoqeria mund te blej apo shese me cfaredolloj titulli pasuri te paluajtshme, pasuri te luajtshme dhe te luajtshme te regjistruara dhe te zhvilloje cdo veprimtari tjeter te nevojshme apo e dobishme per arritjen e objektit te veprimtarise si te natyres tregta re ashtu edhe industriale dhe financiare; Mund te kete pjesemarrje edhe ne shoqeri italiane apo te huaja te cilat kane per objket veprimtari te ngjashme dhe/ose te lidhura me objketin e veprimtarise se vet, jo per rikolokim.
Emërtime të tjera Tregtare: ASSOPLAST ALBANIA
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 26.04.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE srl
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.2, Rr.Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Zyra Nr.30

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare