Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE; ASSOPLAST
Rezultate gjithsej: 1

ASSOPLAST ALBANIA

L71626028Q
(Veprimtari prodhimit, ndertimit, mirembajtjen, riparimin, tregtimin, dhenien me qera dhe cdo veprimtari tjeter a aplikueshme produkteve zejtare dhe strukturave ne rezine, ne materiale plastike dhe materiale te )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni