MF INVEST GROUP sh.p.k
Skip to content

MF INVEST GROUP sh.p.k
Ndryshimi i fundit(sipas ekstrakt QKB) kryer më: 2018-01-29 16:11:17
JSON

NIPT: L71830010R
Administrator: Geralda Gogaj
Objekti i Veprimtarisë: Per te gjitha llojet e projektimeve dhe punimeve te ndertimit te parashikuara per tu licencuar nga Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit ( Emertimi i Ministrise varion sipas ndryshimeve qe peson me vone), konkretisht: Ne fushen e ndertimeve civile, industriale ,turistike, bujqesore, etj
Emërtime të tjera Tregtare: MF INVEST GROUP sh.p.k
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i krijimit: 25.06.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Kashar YZBERISH Lagjja Yzberisht, Rruga Jata, Unaza e Re, Pll.GU-AL 01, Kati 7

Telefoni:
693865136

Informacione Financiare