Skip to content

Bermon Ndertim
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-17 09:51:11
JSON

NIPT: M01824024U
Administrator: Robert Bano
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria do te operoj ne fushen e ndertimeve civilete te gjithe llojeve dhe natyrave,zbatim,projektim,prodhime betoni dhe te tjera te ngjashme,perpunim dhe tregtim inerte inventar, linja dhe paisje te ndryshme dhe materiale ndertimi, investim, pjesmarrje dhe ndertim te veprave te infrastruktures publike dhe private, rruge, hekurudha, ujsjelles kanalizime, hidrocentrale. Pjese e aktivitetit te shoqerise do jete edhe perpunimi, instalimi, prodhimi i mallrave industriale,sherbime te punimeve per infrastrukturen ndertimore,energjitike, sherbime te agjentit ,subagjentit ne shitje blerje pasurie te luajtshme dhe te paluajtshem dhe brokerit per mardhenie kontraktimi midis paleve dhe mardhenie financiare,leasing,qeradhenieqeramarrje, konsulence, marketing, export-import,sherbime transporti per nevoja te veta dhe per te trete si dhe cdo aktivitet te lejuar nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: Bermon Ndertim
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.06.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 37 263 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është i shprehur në euro, por është konvertuar në lekë sipas kursit ditor të këmbimit datë 17.07.2020 .
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga ''Aleksandër Moisiu'', ishKinostudio, Nr.-12, (pranë Hotel Bermon dhe TV Klan)

Adresa Email:
robertbano@gmail.com

Telefoni:
0672055584

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 17.07.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani