Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Nr 3,4,5,6,7,8, 9, 10,11 dhe 12 në Rrjedhën e lumit Shkumbin, Qukës

QUKES POWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-10 13:26:05

NIPT: L13323202J
Administrator: Eduard Kapidani, Albino Giordano
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me vendodhje në rrjedhën e Lumit Shkumbin tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. çdo aktivitet tjetër të nevojshëm të dobishëm ose funksional për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: QUKES POWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22.09.2011
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 08.04.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 6.249.092.892 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Gjatë fazës së shfrytëzimit konçesionari duhet t'i japë pa pagesë Autoritetiti Kontraktues 3.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike
Shënime: Shoqëria QUKES POËER është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 08.04.2011, të nënshkruar midis shoqërive "HERTIS" dhe "CARAGLIO" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentraleve Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12 me vendodhje në rrjedhën e lumit Shkumbin.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjia 29 Nëntori, Bulevardi Qemal Stafa, Pallati 109/1

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçesioni Nr. 502 Rep. Nr. 92 Kol. datë 08.04.2011
Kontratë shitje kuotash Nr 5392 Rep. Nr. 1281 Kol. datë 26.07.2012
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.11.2020
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci Kontabël 2014
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -44 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -122 074,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala