Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gjoni, Blishta, Klosi, Domi, Luçi, Shoshaj, Zenishti, Burreli, me vendodhje në lumin Mat, rrethi Mat, me fuqi të instaluar 31 700 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 133 259 000 kwh

MATI HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-12-13 14:45:29

NIPT: L22212004A
Administrator: Georg Schweighofer, Ylli Halili
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit të shoqërisë është ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve, Mati 1, Mati 2 dhe Mati 3, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës se koncesionit me Autoritetin Kontraktues.
Emërtime të tjera Tregtare: MATI HYDROPOWER
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV
Viti i Themelimit: 11.10.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 93 100 000,00
Numri i pjesëve: 93 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njësia Bashkiake nr.2, Rruga "Jul Variboba", Vila nr.10.

Adresa Email:
aida.nani@enso.at

Telefoni:
44500765

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë konçesionare Nr. 575 Rep. Nr. 905 Kol. Datë 21.09.2012
Kontratë për transferim kuotash datë 17.12.2012
Akti i themelimit
Marreveshje shit blerje datë 04.02.2016
Kontratë shitblerje kuotash 13.03.2017
Dokumenta Financiare: Bilanci Kontabël 2012
Bilanci Kontabël 2014
Bilanci Kontabël 2016
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -30 714 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -40 951 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -19 466 257,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -13 240 558,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -468 004,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera