Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidroçentraleve Peshqesh, Ura e Fanit, Fangut

AYEN AS ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-01 11:34:32

NIPT: L11731504A
Administrator: Fahrettin Amir Arman
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari për zbatimin e kontratës konçensionare me nr. 5446 Rep; nr. 1944 kul, të datës 02.05.2011 miratuar me VKM Nr. 365, datë 04. 05. 2011, dhe që ka hyrë në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare Nr. 62, datë 23.05.2011. Financimi, projektimi, ndërtimi, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidroçentraleve Gojan, Gjegjan, Peshqesh, Ura e Fanit dhe Fëngut, dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga koncensionari tek Autoriteti Kontraktues, në zbatim të kësaj kontratë konçesioni. Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidroçentraleve Gojan, Gjegjan, Peshqesh, Ura e Fanit dhe Fangut, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontratë konçesioni.
Emërtime të tjera Tregtare: Ayen As Energji
Forma ligjore: Shoqëri aksionare, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 27.05.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 11 900 000 000,00
Numri i pjesëve: 119 000
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Omer Ali Aydiner, Fahrettin Amir Arman, Simon Lala, Adnan Sukaj, Mehmet Aydiner, Turgut Aydiner, Ayse Tuvana Aydiner Kiraç
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
X - Leje e integruar mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 26.02.2014, u lidh marrëvesha e pengut mbi aksionet Nr.789 Rep., Nr.180/1 Kol, si garanci për kredinë e lidhur në ndërmjet shoqërisë Ayen As Energji si huamarrëse dhe Turkiye Is Bankasi A.S. Baskent Kurumsal Ankara Subesi si huadhënësë. Sipas kësaj marrëveshje të gjithë aksionarët e shoqërisë “AYEN AS ENERGJI” konkretisht: Fahrettin Amir Arman, AS ENERGY, AYEN ENERGJI ANONIM SIRKETI, Ayel Elektrik Uretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, në cilësinë e pengdhënësit, kanë vendosur peng të radhës së parë mbi të gjithë aksionet e shoqërisë “AYEN AS ENERGJI”, në favor të shoqërisë “Turkiye Is Bankasi A.S. Baskent Kurumsal Ankara Subesi” në cilësinë e pengmarrësit.

II. Më datë 15.09.2015, asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka vendosur ndryshimin e marrëveshjes së pengut, Nr. 789 Rep, Nr. 180/1 Kol, datë: 26.02.2014, si garanci e huasë së dhënë në bazë të marrëveshjes.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 02.05.2011 - Kontratë Konçesionare, 20.01.2017 - Miratimi i disa ndryshimeve dhe shtesave në Kontratën Konçesionare nr. 5446, datë 02.05.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 210184740 Euro
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të, na vënia në punë e HEC-eve, AK ka të drejtë t’i kërkojë konçesionarit, kur është e nevojshme, të riinvestojë në makineri e pajisje me qëllim dorëzimin e tyre në gjendje optimale pune në përfundim të periudhës së konçesionit dhe transferimit të veprës objekt koncesioni te ky i fundit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues brenda datës 30 maj të çdo viti, një tarifë konçesionare në energji elektrike të barabartë me 2.1% të prodhimit vjetor të saj si dhe çdo përfitim tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria AYEN AS ENERGJI është një shoqëri aksionare e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të formës BOT më datë 02.05.2011, midis Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërive AS ENERGY 18% dhe AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI 82%. Në kontratën shtesë të konçesionit, është ndryshuar objekti i konçesionit duke reduktuar numrin e hidroçentraleve. Nga 5 hidroçentrale “Gojan”, “Gjegjan”, “Peshqesh”, “Ura e Fanit”, “Fangu” që parashikon kontrata me nr. 5446 Rep., nr. 1944 Kol., datë 02.05.2011, ka ndryshuar në 3 hidroçentrale, “Peshqesh”, “Ura e Fanit” dhe “Fangu”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali i II-të, ABA Business Center, Kati 6, Nr.601

Adresa:
1) Lezhë, Rubik, FANG, Njësia Administrative Rubik, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë, Shqipëri. Të dhënat kadastrale për adresën në fjalë janë: Zona Kadastrale 1601, Nr. Pasurisë 6/16, Vol/ 3, faqe 174, rrethi Mirditë, fshati Fang.
2) Lezhë, Rrëshen, Kampi i ndërtimit të HEC-it, ndodhur në Rrëshen, Mirditë.
3) Lezhë, Rrëhen, Fshati Peshqesh, Hidroçentrali i shoqërisë Ayen As Energji Sha.

Telefoni:
0672018389

Akte/Marrëveshje Konçesionare: VKM nr. 613 per miratimin e marreveshjes koncesionare dhe kontrata e koncesionit (2011)
Kontrate shtese koncesionit (2017)
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 47 408 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -31 365 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 28 402 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -73 500 503,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -31 764 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -31 549 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -17 746 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:596 830 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:416 302 435,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:167 426 237,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 185 157 805,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala