Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 725

Lefter Bezatlliu

K31802028M
(Tregtim me shumicë të artikujve të ndryshëm shkollor (arsimi para shkollor, arsimi 9-vjeçar dhe arsimi i mesëm). Tregtim me shumicë të materialeve të ndryshme për arsimin profesional. Tregtim të mjet)

Tiranë ALL

Amant Josifi

L41306082N
(Bar-kafe)

Tiranë ALL

Mujo Kurti

L82118505C
(Punime metalike. Prodhim kontenieresh, punime elektrike dhe hidraulike.)

Durrës ALL

ELVIRA KURI

K41524049V
(Per hartimin e projekteve konstruktiv te objekteve te ndryshme ndertimore. Hartimi i projekteve te instalimeve elektrike, telefoni dhe kompjuterike. Projektim dhe montim te antenave te transmetimit. Vleresim ma)

Tirane ALL

Agim Zoto

L42109019I
(Bar-Restorant)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni