Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 724

Lefter Bezatlliu

K31802028M
(Tregtim me shumicë të artikujve të ndryshëm shkollor (arsimi para shkollor, arsimi 9-vjeçar dhe arsimi i mesëm). Tregtim me shumicë të materialeve të ndryshme për arsimin profesional. Tregtim të mjet)

Tiranë ALL

Amant Josifi

L41306082N
(Bar-kafe)

Tiranë ALL

Mujo Kurti

L82118505C
(Punime metalike. Prodhim kontenieresh, punime elektrike dhe hidraulike.)

Durrës ALL

ELVIRA KURI

K41524049V
(Per hartimin e projekteve konstruktiv te objekteve te ndryshme ndertimore. Hartimi i projekteve te instalimeve elektrike, telefoni dhe kompjuterike. Projektim dhe montim te antenave te transmetimit. Vleresim ma)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni