Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 362

START-UP VENTURES

M01817018K
(Aktivitete tregtare të ndryshme, artikuj ushqimore dhe industrial, shitje me pakicë/shumicë, import/eksport, aktivitet shpërndarje, dhënie shërbimesh të ndryshme, aktivitet në lidhje me pasuri të palua)

Tiranë ALL

ADI GAZ 2020

M01502502Q
(Tregtimi me shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve dhe derivateve të tyre. Ndërtimi, marrja me qira e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etj. Tran)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni