Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

AYEN AS ENERGJI

L11731504A
(Shoqëria Tregtare "AYEN AS ENERGJI" SHA, do të ushtrojë veprimtari për zbatimin e Kontratës Konçensionare, me nr.5446 rep, nr. 1944 kol., date 02.05.2011, miratuar me VKM Nr.365, Datë 04.05.2011, publiku)

Tiranë 28402776 ALL

SHOQËRIA KONCENSIONARE AYEN - ALB

L72321029P
(Shoqëria Konçensionare AYEN-ALB SHA, do të ushtrojë veprimtari për zbatimin e Kontratës Konçesionare të HEC Kalivac. Shoqëria Konçesionare ka për objekt financimin, projektimin, ndërtimin, vënien n)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni