Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Esmeralda Qirko
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

BERAT-KONFEKS

K23206023A
(Prodhimi, perpunimi, amballazhimi dhe tregetimi i cdo lloj lende te pare, produkti e gjysem produkti te tekstileve dhe konfeksioneve. Perpunim i materialeve dhe lendeve te para tekstile, si prerje, qepje, vendo)

Berat 27157901 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni