Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Hajdar Kurti
Rezultate gjithsej: 2

H & E ENERGY

L71716029A
(Veprimtari private ne fushen e ndertimin e linjave elektrike te TN,TM,TU mbi tokesore (ajrore) dhe nentokesore (kabllore) per energji elektrike dhe telekomunikacioni, nenstacionet elektrike TN/TM dhe te tension)

Tiranë ALL

MULLINI ENERGY

L92005010K
(Veprimtaria kryesore e Shoqërisë është prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë elektrike. Ndërtimi i centraleve për prodhimin e energjisë elektrike. Ristrukturimin dhe fuqizimin e cen)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni