Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Nexhat Sheqi
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

REJSI FARMA

J91419001U
(Tregti te barnave dhe mallrave farmaceutike, import-eksport i tyre. Tregti e lendeve te para per produktet farmaceutike. Tregti mallra kozmetike, te kujdesit shendetesor, mallra te ndryshem te fushes se shende)

Vorë 110034360 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

R&S FARMA

L41702003D
()

Tiranë 4421846 ALL

Albpanel NGR

L61605017K
(Prodhimi i elementeve MDF duke përdorur si lëndë të parë mbetjet apo produkte fibroze si dhe riciklimi i tyre. Krijimi i ndërmarrjeve apo kooperativave bujqësore, blegtorale apo të kulturave të tjera m)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni