Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:SHIJAKU
Rezultate gjithsej: 10

Mbi 1000000 Fitim 2015

''SHIJAKU''

J64102272V
(Ndërtim i objekteve të ndryshme civile dhe industriale; rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash; ndërtim rrugësh, autostrada, punime nëntokësore, ura, vepra arti, m)

Krujë 28313298 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MARLEN/E

J73312230J
(Import-eksport. Tregti me shumicë e pakicë të materialeve stamatologjike si (medikamente, instrumente etj). Klinikë dentare. Radiografi dentare etj.)

Elbasan 3229745 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOKA & ERGI ENERGY PESHK

K88027901B
(Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit "PESHK" Autoritetit Kontraktues)

Dibër 22721382 ALL

KOKA & ERGI ENERGY STAVEC

K88027902J
(Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentalit "STAVEC " Autoritetit Kontraktues)

Dibër 0 ALL

ERDY ENERGY

L61313061F
(Ndërtim i objekteve Hidroenergjetike. Menaxhim i objekteve hidroenergjetike. Prodhim dhe tregtim të energjisë elektrike. Marrje pjesë në tenderë apo marrëveshje me palë të treta të veprimtarive apo ko)

Tiranë ALL

AIRCRAFT MAINTENANCE CENTER ALBANIA

L64022201R
(Mirëmbajtje riparim avionësh dhe helikopterësh. Shitje pjesë këmbimi për avionë dhe helikopterë.)

Durrës ALL

EB Green Power sh.p.k

L71806506O
(Prodhim dhe transmetim energjie, shitje energjie, ndertime civile dhe industriale, ndertim parku energjie, logjistike, import eksport, sherbime, prohektim, supervizim, zbatim ne fushen e ndertimeve. Shoqeria mu)

Durrës ALL

SOLAR EXPERT SH.P.K

L71910001N
(Prodhim dhe shitje energjie elektrike nga panelet diellore, hidrocentralet, termocentralet dhe era. Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj.)

Tiranë ALL

SOLARIUM SH.P.K

L71917019E
(Prodhim dhe shitje energjie diellore. Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj.)

Tiranë ALL

TIRANA TICKET

L91714022F
(Shitjen e Biletave dhe aboneve për Udhëtarët që përdorin transportit qytetas, shërbim konsulence lidhur me transportin qytetas dhe shoqëritë e transportit qytetas, organizim të trajnimeve dhe seminarev)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni