Skip to content

INA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-04 13:21:10
JSON

Tax Registration Number: J61814009W
Administrators: Ferdinand Çaushi
Scope: Ndertime civile, turistike, bujqesore, punime restaurimi, drejtimi dhe administrmi i pasurive te patundshme dhe per llogari te te treteve, etj. Tregetimi me shumice e pakice import eksport te mallrave te ndryshem industriale ushqimor, elektroshtepiake, fruta perime, etj. Tregtim pajisje elektrike, teknologjike industriale. Tregtim materiale hidraulike. Sherbim pastrimi, sherbim mirembajtje. Transport i mbetjeve urbane.
Other Trade Names: INA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25/10/1995
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 21 185 189,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 06.11.2017, me ane te urdherit Nr. 118 Dosje., Nr. 541 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.15743 Prot., date 08.11.2017 lëshuar nga Zyra Permbarimore Private Hiqmet Merepeza, u urdherua vendosja e mases se bllokimit te aksioneve te debitorit shoqeria " INA " sh.p.k., me NUIS (NIPT) - J61814009W me qellim mostjetersimin e tyre, per efekt te shmangies se detyrimit qe rrjedh nga ky titull ekzekutiv.

II. Me date 21.11.2017, me ane te urdherit Nr. 564 Prot, lëshuar nga Permbaruesi Hiqmet Merepeza, u urdherua heqja e mases se bllokimit te aksioneve te debitorit shoqeria " INA " sh.p.k., me NUIS (NIPT) - J61814009W
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Rruga Besim Imami, Myslym Shyri, Mbrapa Karburantit

Address:
Tiranë, Ali Visha

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 13.01.1999
Kontrate shitje kuotash 07.07.2003
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 14 767 994,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 8 623 955,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 437 016,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 7 412 331,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -3 512 041,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 463 671,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 917 713,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 3 151 412,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 603 976,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 461 631,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:240 567 581,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:124 695 070,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:131 704 400,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:153 348 338,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:148 287 765,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:67 002 070,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:67 023 810,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 54 710 335,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 13 994 800,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 64 256 905,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja